คนครึ่งโลกรายได้ลดเพราะโควิด ไทยร่วงหนักสุด 76%

วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 17:10 น.
คนครึ่งโลกรายได้ลดเพราะโควิด ไทยร่วงหนักสุด 76%
1 ใน 2 ของพลเมืองโลกรายได้ลดลงเพราะ Covid-19 ประชาชนในประเทศรายได้ต่ำกระทบหนักสุด

ผลสำรวจผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยสำนักจัดทำโพล Gallup ของสหรัฐ โดยการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 300,000 คนจาก 117 ประเทศพบว่า 1 ใน 2 ของประชากรทั่วโลกมีรายได้ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยประชากรในประเทศรายได้ต่ำได้รับผลกระทบหนักที่สุด เนื่องจากตกงานหรือถูกลดชั่วโมงการทำงาน

ตัวเลขดังกล่าวแปลความหมายได้ว่า มีประชากรวัยผู้ใหญ่ราว 1,600 ล้านคนทั่วโลกได้รับผลกระทบ

ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรรายได้ลดลงมากที่สุดถึง 76% ส่วนประเทศที่รายได้ประชากรลดลงไม่มากได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ 10% ขณะที่สหรัฐอยู่ที่ 34%

นอกจากนี้ ยังพบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือเทียบเท่ากับประชากรวัยผู้ใหญ่ 1,700 ล้านคนทั่วโลก หยุดทำงานหรือธุรกิจชั่วคราว ส่วนประชากรในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีรายได้สูงหยุดงานน้อยที่สุด ขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม หรือเทียบเท่ากับประชากรกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกต้องตกงานหรือธุรกิจเจ๊งเนื่องจาก Covid-19

Photo by Ludovic MARIN / AFP