ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยอันดับตก

วันที่ 30 ม.ค. 2564 เวลา 16:15 น.
ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยอันดับตก
คะแนนความโปร่งใสของไทยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกและค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

องค์กรความโปร่งใสสากล (TI) เผยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันประจำปี 2020 (Corruption Perception Index) โดยไทยได้ 36 จาก 100 คะแนน ไม่เปลี่ยนแปลงจากคะแนนปีก่อนหน้า แต่อันดับของไทยตกจาก 101 ในปี 2019 มาอยู่ที่ 104 ในปี 2020 จากที่สำรวจทั้งหมด 180 ประเทศ

ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 43 คะแนน ค่าเฉลี่ยกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงไทยอยู่ที่ 45 คะแนน และไทยยังอยู่ในกลุ่ม 2 ใน 3 ประเทศที่ได้คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนนด้วย

เมื่อพิจารณาในกลุ่มประเทศอาเซียน ปรากฏว่าไทยอยู่ในอันดับและคะแนนเท่ากับเวียดนาม โดยคะแนนของเวียดนามลดลงจากปี 2019 1 คะแนน

ขณะที่สิงคโปร์ยังเป็นที่ 1 ของอาเซียนด้วยคะแนน 85 คะแนน และขยับขึ้นเป็นอันดับ 3 ของโลก ส่วนบรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซียอยู่ในอันดับเหนือไทย มีเพียงฟิลิปปินส์ ลาว เมียนมา และกัมพูชาที่ได้คะแนนน้อยกว่าไทย

ส่วนประเทศที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลก 10 ประเทศแรก ได้แก่ เดนมาร์กและนิวซีแลนด์ซึ่งได้ 88 คะแนนเท่ากัน ตามด้วยฟินแลนด์ สิงคโปร์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้ 85 คะแนนเท่ากัน นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และลักเซมเบิร์ก