ญี่ปุ่น-ออสเตรเลียรวมพลังต้านจีน

วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 น.
ญี่ปุ่น-ออสเตรเลียรวมพลังต้านจีน
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและออสเตรเลียเข้าพบหารือเพื่อบรรลุข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสกอตต์ มอร์ริซัน เข้าพบเจรจานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะ ซูงะ ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงโตเกียว เพื่อหารือและบรรลุข้อตกลงว่าด้วย "ความร่วมมือต่างตอบแทน" ข้อตกลงพื้นฐานเกี่ยวกับสนธิสัญญาป้องกันทวิภาคีที่จะอนุญาตให้กองกำลังของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น สามารถเยือนประเทศของกันและกันเพื่อฝึกอบรม และปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน

โดยข้อตกลงด้านกลาโหมของประเทศพันธมิตรสหรัฐทั้งสองเกิดขึ้นเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และตอบโต้อิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ที่ดีและแน่นแฟ้นกับทุกประเทศภูมิภาค ขณะที่ยังคงรักษาการค้าที่สำคัญกับจีนเอาไว้

ซูงะกล่าวว่าญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็น "หุ้นส่วนยุทธศาสตร์พิเศษ" ที่ทั้งคู่ยึดมั่นในคุณค่าพื้นฐาน เช่น เสรีภาพประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม โดยทั้งสองประเทศกำลังทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

นอกจากนี้มอร์ริซันกล่าวว่า ออสเตรเลียและญี่ปุ่นยังตกลงที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย โดยจะทำงานร่วมกันเพื่อให้การปล่อยมลพิษลดลงจนเป็นศูนย์ในอนาคต

ทั้งนี้ หากญี่ปุ่นและออสเตรเลียบรรลุข้อตกลงดังกล่าว ออสเตรเลียจะเป็นประเทศแรกในรอบ 50 ปีต่อจากสหรัฐที่บรรลุข้อตกลงลักษณะนี้กับญี่ปุ่น

Photo by Eugene Hoshiko / POOL / AFP