ในหลวงตรัสกับสื่อต่างประเทศ "We love them all the same"

วันที่ 02 พ.ย. 2563 เวลา 00:35 น.
ในหลวงตรัสกับสื่อต่างประเทศ "We love them all the same"
ทรงมีพระราชดำรัสกับสื่อต่างประเทศว่า "เรารักพวกเขาเหมือนเดิม" และประเทศไทยคือ "ดินแดนแห่งการประนีประนอม"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อม พระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จฯที่บริเวณด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง หลังจากเสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

ระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นผู้สื่อข่าวของ Channel 4 News / CNN (ของสหราชอาณาจักรและของสหรัฐ) ได้กราบทูลซักถามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ มีพระราชดำรัสตอบอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น

สำนักข่าว Channel 4 News / CNN  บรรยายว่า "ขณะที่ผู้ประท้วงหลายพันคนในประเทศไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ในหลวงทรงให้สัมภาษณ์พิเศษ Channel 4 News / CNN ว่า "เรารักพวกเขาเหมือนเดิม" และประเทศไทยคือ "ดินแดนแห่งการประนีประนอม" แสดงให้เห็นว่าอาจมีทางออกให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานหลายเดือน"