เราจะอยู่กับรถไฟอย่างไรดี?

วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 12:25 น.
Posttoday Podcast The Expert Ep.60 เราจะอยู่กับรถไฟอย่างไรดี? จากอุบัติเหตุสลดรถไฟชนรถบัสคณะทอดกฐินที่ฉะเชิงเทรา กับแนวทางที่ควรจะเป็นเพื่อทำให้จุดตัดระหว่างเส้นทางรถยนต์กับรถไฟเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Posttoday Podcast The Expert Ep.60 เราจะอยู่กับรถไฟอย่างไรดี? จากอุบัติเหตุสลดรถไฟชนรถบัสคณะทอดกฐินที่ฉะเชิงเทรา กับแนวทางที่ควรจะเป็นเพื่อทำให้จุดตัดระหว่างเส้นทางรถยนต์กับรถไฟเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ติดตาม PostToday Podcast ได้ที่ https://soundcloud.com/posttoday 

PostToday · เราจะอยู่กับรถไฟอย่างไรดี?