สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์เดินหน้าภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน

วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 14:08 น.
สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์เดินหน้าภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน
"ใจสู่ใจในแดนกีวี" โดย ทีมนกกระจิบ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ถึงแม้ว่าโดยสภาพภูมิศาสตร์นิวซีแลนด์จะเป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่นๆ ในโลกมากที่สุด นิวซีแลนด์ไม่อาจรอดพ้นจากการระบาดของโควิด-19 ได้

ในทางตรงข้าม นิวซีแลนด์ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาด

เริ่มด้วยการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นเวลา 14 วัน ตามด้วยการปิดพรมแดนและการล็อกดาวน์อย่างเคร่งครัด

นิวซีแลนด์เป็นประเทศยอดนิยมที่คนไทยส่งบุตรหลานไปร่ำเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ดังนั้นมาตรการปิดประเทศของรัฐบาลนิวซีแลนด์จึงทำให้คนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและนักเรียน ในจำนวนนี้อายุน้อยที่สุดเพียง 7 ขวบ ตกค้างอยู่ในนิวซีแลนด์เป็นจำนวนมาก

และแม้ว่ามาตรการการบริหารจัดการของนิวซีแลนด์จะดีเยี่ยมเพียงใด ก็ไม่อาจคลายความห่วงใยของผู้ปกครองทางบ้านได้

ขณะเดียวกันสถานการณ์ยากลำบากที่เด็กๆ ต้องอยู่ห่างจากผู้ปกครอง อยู่เพียงลำพังในต่างแดน ทำให้เด็กๆ มีความหดหู่และความเครียด 

เพื่อคลายความทุกข์ของเด็กๆ กลุ่มคนแปลกหน้าจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ประสานงานกับหน่วยงานนิวซีแลนด์และตัวแทนทางการศึกษาของไทย เพื่อขอรับข้อมูลเด็กๆ และได้วิดีโอคอลถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ ให้กำลังใจ และคำแนะนำต่างๆ อย่างใกล้ชิด

นั่นคือการพบกันทางไกลครั้งแรกระหว่าง “ลุงท่านทูต” ตามที่เด็กๆ เรียก น้าส้ม น้ากิฟต์ น้าเต้ย กับเด็กๆ ขณะเดียวกัน “ทีมลุงท่านทูต” ได้ประสานกับการบินไทยในการจัดเที่ยวบินพิเศษ

แต่ภารกิจพาเด็กๆ และคนไทยกลับบ้านไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ เพราะข้อจำกัดจากการล็อกดาวน์ของนิวซีแลนด์ ทำให้การเดินทางยากลำบากทบเท่าทวีคูณ โดยเฉพาะเด็กๆ จากเกาะใต้ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมงไปเมืองไครสต์เชิร์ช เพื่อขึ้นเครื่องบินต่อไปนครโอ๊คแลนด์ จากนั้นจึงไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน

กอปรกับความเป็นผู้เยาว์ เด็กๆ เดินทางโดยลำพังมิได้  ทีมลุงท่านทูตจึงต้องวางแผนการเดินทางของเด็กๆ เรียกได้ว่าแทบจะรายคน ใส่ใจทุกรายละเอียด แม้กระทั่งการคำนวณเวลาเดินทางออกจากบ้านของเด็กๆ เลยทีเดียว 

วันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา วันดีเดย์ของภารกิจพาคนไทยกลับบ้าน ซึ่งทีมลุงท่านทูตเดินทางไปนครโอ๊คแลนด์ล่วงหน้า 1 วัน เพื่อเตรียมการขึ้นตอนสุดท้ายในการเดินทางกลับบ้านของเด็กๆ และคนไทย

และนั่นคือการพบกันตัวเป็นๆ ครั้งแรกระหว่าง “ทีมลุงท่านทูต” กับบรรดาเด็กๆ ทั้งหลาย ณ ที่นั่น “ทีมลุงท่านทูต” คอยดูแลทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเข็นกระเป๋าสัมภาระ การพาเดินเข้าสนามบิน เช็คอิน และผ่านกระบวนการต่างๆ จนขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน  

จวบจนวันนี้ “ทีมลุงท่านทูต” ยังคงดูแล ให้กำลังใจ ให้การสนับสนุนอาหารและของใช้ที่จำเป็นแก่คนไทยที่ยังพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับทีมคนแปลกหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกที่พร้อมคอยดูแลคนไทยด้วยน้ำใจคนไทยที่ไม่ทิ้งกัน   

ภาพ  - ผู้ชายยกกระเป๋าคือ "ลุงท่านทูต" (นายดนัย เมนะโพธิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน) ในบทความ