สิงคโปร์เข้ม ใครไม่นั่ง-ยืนห่างกัน 1 ม.เจอคุก 6 เดือน

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 21:20 น.
สิงคโปร์เข้ม ใครไม่นั่ง-ยืนห่างกัน 1 ม.เจอคุก 6 เดือน
สิงคโปร์ออกกฎเข้มคุมโควิด-19 หลังยังมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ประกาศกฎหมายใหม่ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ โดยกำหนดให้ประชาชนนั่งในที่สาธารณะและยืนต่อแถวห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งยังห้ามนั่งบนเก้าอี้ที่ทำเครื่องหมายให้เว้นว่างเพื่อให้เว้นระยะห่างกันด้วย

กฎดังกล่าวนี้บังคับใช้กับทั้งบุคคลทั่วไปและเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดอีเว้นต์ และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.01 ของวันที่ 27 มี.ค.

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ 10,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือราว 226,975.25 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ