จีนสั่งยกระดับจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา

วันที่ 02 ก.พ. 2563 เวลา 20:31 น.
จีนสั่งยกระดับจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา
ทางการจีนสั่งยกระดับการจัดการสิ่งปฏิกูลทางการแพทย์และในชุมชนเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ได้ออกคำสั่งให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศ ยกระดับมาตรการกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลทางการแพทย์และในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

กระทรวงนิเวศวิทยาฯได้สั่งการให้ สถาบันทางการแพทย์ที่รับหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงสถาบันวิจัยต่าง ๆ ที่ทำการวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดำเนินการเก็บรวบรวมสิ่งปฏิกูลที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนาแยกออกจากสิ่งปฏิกูลทั่วไป และต้องมั่นใจว่ามีการกำจัดสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังแนะนำให้โรงพยาบาลที่ไม่มีโรงบำบัดน้ำเสีย สร้างถังบำบัดน้ำเสียชั่วคราวที่สามารถฆ่าเชื้อไรคได้มาใช้ ขณะเดียวกันก็สั่งห้ามไม่ให้มีการปล่อยทิ้งสิ่งปฏิกูลทางการแพทย์ที่ไม่ผ่านวิธีการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสมโดยเด็ดขาด

ภาพ เอเอฟพี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต