บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยจะลดการขึ้นค่าแรง เหตุต้นทุนเพิ่ม

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 15:40 น.
บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยจะลดการขึ้นค่าแรง เหตุต้นทุนเพิ่ม
บริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยกำลังวางแผนที่จะเสนอการปรับขึ้นค่าแรงเฉลี่ย 4.0% ในปีนี้ (2563) ซึ่งลดลง 0.2% จากอัตราของปีก่อนหน้านี้ จากการสำรวจโดย NNA และรายงานข่าวโดยสำนักข่าว Kyodo

จากการสำรวจที่ดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 477 คน มีอยู่ 381 คนหรือ 79.9% กล่าวว่าพวกเขามีแผนการที่จะขึ้นเงินเดือน ส่วนเงินโบนัสที่วางแผนว่าจะจะจ่ายให้อยู่ที่ 2.9 เดือน

ในภาคการขนส่งมีแผนเพิ่มเงินเดือนเฉลี่ 3.1% ลดลง 0.5% จากอัตราของปีที่ แล้วขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์มีตัวเลขอยู่ที่ 3.9% ลดลง 0.4 จุด

รายงานการปรับขึ้นค่าแรงขั้นสูงสุดอยู่ในภาคการเงินอยู่ที่ 4.7% เพิ่มขึ้น 0.1% จุดเทียบกับปีที่แล้ว ตามด้วยภาคอาหาร การค้า บริการจะปรับเพิ่ม 4.3% ในภาคค้าส่งและค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4%

บริษัทที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะปรับขึ้นค่าแรงในเดือนเมษายนหรือมกราคม โดยขนาดของการเพิ่มเงินเดือนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การเข้าทำงาน และอัตราเงินเฟ้อ

ในแง่ของต้นทุนแรงงาน 88.9% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น โดย 57.2% ระบุว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันได้ถึงขีดจำกัดแล้ว และ 28.9% ระบุว่าพวกเขาสามารถทนต่อการเพิ่มขึ้น 20% ได้

บริษัท 351 แห่งกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะจัดการกับปัญหานี้โดยการปรับโครงสร้างการจ้างงาน บริษัท 315 รายจะแก้ปัญหาโดยเพิ่มยอดขาย และบริษัท 131 รายจะลดแรงงานญี่ปุ่นลง และบริษัท 130 รายจะหันมาใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์