สร้างเมืองแห่งโอกาส

วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 14:23 น.

PostToday Podcast:Deep Talk Ep.20 สร้างเมืองแห่งโอกาส ส่องรากฐานของหังโจว

"Deep Talk ถอดรหัสสตาร์ทอัพ" Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday