สูตรในการไกล่เกลี่ย "ประโยชน์ส่วนตัว กับส่วนรวม"

วันที่ 15 ธ.ค. 2562 เวลา 19:38 น.

Posttoday Podcast:The Expert Ep.17 ความยุติธรรมคืออะไร? สูตรในการไกล่เกลี่ย "ประโยชน์ส่วนตัว กับส่วนรวม"

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday