อัตราว่างงานสิงคโปร์สูงสุดในรอบ 10 ปี

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 13:56 น.
อัตราว่างงานสิงคโปร์สูงสุดในรอบ 10 ปี
อัตราการว่างงานไตรมาสสามของสิงคโปร์เพิ่มเป็น 2.3% สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009

แชลแนลนิวส์เอเชียของสิงคโปร์รายงาน ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์เผยว่า อัตราการว่างงานในไตรมาสสามของสิงคโปร์เพิ่มสูงขึ้นแตะที่ระดับ 2.3% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 2.2% ส่งผลให้เป็นอัตราการว่างงานสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2009

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์เผยว่า อัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความกังวลท่ามกลางความไม่นอนทางเศรษฐกิจ โดยพบว่าผู้ว่างงานส่วนใหญ่มีทักษะไม่เหมาะสมกับตลาดแรงงานและตำแหน่งที่ยังว่างอยู่

กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ยังเผยอีกว่า อุตสาหกรรมในภาคบริการเป็นสัดส่วนที่ยังกำลังต้องการแรงงานมากที่สุด ซึ่งรวมไปถึงตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารและช่างเทคนิคในธุรกิจภาคบริการด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี อัตราว่างงานของสิงคโปร์ยังคงถือว่าอยู่ในระดับต่ำ หากเทียบกับสถิติของประเทศพัฒนาแล้วในกลุ่ม OECD ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการว่างงานที่ 5%