จีนออกมาตรการแบบเดียวกันโต้ทูตสหรัฐ

วันที่ 07 ธ.ค. 2562 เวลา 17:56 น.
จีนออกมาตรการแบบเดียวกันโต้ทูตสหรัฐ
จีนเปิดเกมส์สวนสหรัฐ จำกัดความเคลื่อนไหวทูตมะกัน เช่นเดียวกับที่สหรัฐใช้มาตรการนี้กับทูตจีน

กระทรวงต่างประเทศจีนเปิดเผยว่า ทางการจีนได้ออกมาตรการจำกัดความเคลื่อนไหวของบรรดาทูตสหรับ ด้วยการให้นักการทูตและเจ้าหน้าที่ทุกคนจากสถานทูตสหรัฐในกรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลอีก 5 แห่งทั่วประเทศจีน แจ้งต่อกระทรวงต่างประเทศจีนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน หากมีแผนจะพบกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่นหรือนักวิชาการจีน

มาตรการนี้ของจีนถือเป็นมาตรการเดียวกันกัที่ก่อนหน้านี้ สหรัฐได้สั่งจำกัดความเคลื่อนไหวของนักการทูตจีนในสหรัฐด้วยลักษณะเดียวกัน จากการที่สหรัฐไผ่านร่างกฎหมายสองฉบับที่อนุญาตให้มีการคว่ำบาตรจีนต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงและซินเจียง

โฆษกหญิงกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่า "เราขอให้สหรัฐแก้ไขความผิดพลาด ด้วยการยกเลิกมาตรการดังกลาว พร้อมให้การสนับสนุนภารกิจทางการทูตแก่เจ้าหน้าที่ทูตจีนและเจ้าหน้าที่กงสุลจีนในสหรัฐ เช่นเดียวกับที่จีนให้การสนับสนุนบุคลากรสหรัฐรวมถึงนักการทูตในทุกประเทศที่อยู่ในจีน" โดยจีนมองว่ามาตรการของสหรัฐนับเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างเลวร้าย และถือเป็นการตอบโต้อย่างสมน้ำสมเนื้อแล้ว