"อาเบะ" สร้างสถิตินั่งเก้าอี้ตำแหน่งนายกญี่ปุ่นนานสุด

วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 10:42 น.
"อาเบะ" สร้างสถิตินั่งเก้าอี้ตำแหน่งนายกญี่ปุ่นนานสุด
ชินโซะ อาเบะ ทำสถิติเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 2,886 วัน

เกียวโดรายงานว่า วันนี้( 19 พ.ย.) นายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ได้กลายเป็นหนึ่งในนายกของญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง 2,886 วัน ในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเทียบกับอดีตนายกรัฐมนตรีทาโร คัตสึระ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายกญี่ปุ่นเมื่อปี 1901 เป็นเวลา 3 สมัย

สำหรับนายกรัฐมนตรีชินโซะ อาเบะ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อปี 2006 - 2007 จากนั้นได้รับการเลือกตั้งกลับมารับตำแหน่งสมัยที่สองในปี 2012-2014

สมัยที่สามระหว่างปี 2014-2017 และปัจจุบันเป็นสมัยที่สี่ โดยเริ่มดำรงตำแหน่งในปี 2012 และหากเขายังสามารถครองตำแหน่งนายกนี้ได้ต่อไป นายกอาเบะมีกำหนดหมดวาระในสมัยที่สี่ในเดือนสิงหาคมปี 2020

ในการแถลงของนายโยชิฮิเดะ สุกะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำเร็จของนายกอาเบะในหลายประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง และการฟื้นฟูภูมิภาค นอกจากนี้นายกอาเบะยังตั้งเป้าหมายจากนี้คือการแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นสำคัญของชาติโดยเฉพาะด้านความมั่นคง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปฏิรูประบบประกันสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเพื่อนบ้าน