วิจัยชี้มนุษย์มีโอกาสสูญพันธุ์มากกว่าถูกฟ้าผ่า 5 เท่า

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 20:50 น.
วิจัยชี้มนุษย์มีโอกาสสูญพันธุ์มากกว่าถูกฟ้าผ่า 5 เท่า
ผลวิจัยในวารสาร Scientific Reports ชี้มนุษย์มีโอกาสสูญพันธุ์ 1 ใน 14,000 หรือมากกว่าโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่าถึง 5 เท่า

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ทำการศึกษาการสูญพันธุ์ของมนุษย์ โดยการคำนวณโอกาสที่มนุษย์จะถูกภัยธรรมชาติ รวมถึงอุกกาบาตพุ่งชนโลกและภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่เล่นงานจนสูญพันธุ์ ซึ่งอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำรงอยู่บนโลกของมนุษยชาติตั้งแต่ 200,000 ปีที่แล้วเพื่อกำหนดความน่าจะเป็นที่มนุษย์จะหายไปจากโลกโดยได้ข้อสรุปว่าในปีหน้ามนุษย์มีโอกาสสูญพันธุ์ถึง 1 ใน 14,000

หากเปรียบเทียบแล้วโอกาส 1 ใน 14,000 นั้น เกิดขึ้นง่ายกว่าที่ตลอดชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจะถูกฟ้าผ่าถึง 5 เท่า (ฟ้าผ่ามีโอกาสเกิด 1 ใน 700,000) หรือถูกฉลามกัด ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้น 1 ใน 650,000 หรือให้กำเนิดแฝดสามที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน ที่มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ใน 60,000

และหากพิจารณาจากข้อมูลทางโบราณคดีและฟอสซิลรวมกับปัจจัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ อาทิ ภาวะโลกร้อน อาวุธนิวเคลียร์ หรือสงครามชีวภาพ โอกาสที่มนุษย์จะสูญพันธุ์ยิ่งเพิ่มขึ้น คือ 1 ใน 23,000

นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้วยังมีผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ของสหรัฐ ที่จำลองสถานการณ์ความน่าจะเป็นที่โลกต้องเผชิญหากประชากรโลกเพิ่มขึ้นและภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น ซึ่งมีโอกาสเป็นได้ 3 ทาง ได้แก่ มนุษย์ไม่สูญพันธุ์ โดยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชากรโลกรู้จักปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มนุษย์จำนวนหนึ่งต้องตาย คือ ประชากรโลกราว 70% จะล้มหายตายจากไปก่อนที่โลกจะฟื้นตัวกลับมา ซึ่งน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดในจำนวนโอกาสทั้ง 3 ข้อ อีกทางหนึ่งคือ โลกแตก โลกจะถูกมนุษย์ทำลายจนไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้จนนำมาสู่การทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก

นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ยังพบข้อมูลที่น่ากังวลอีกว่า แม้มนุษย์จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุ์ ความเสียหายที่โลกได้รับก็เพียงพอที่จะล้างบางมนุษย์ได้เช่นกัน