Deep Talk Ep.16 เหตุเกิดจากความโลภ

วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 19:44 น.

PostToday Podcast:Deep Talk Ep.16 กรณีศึกษาแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจรวยเร็วล้มง่าย

"Deep Talk ถอดรหัสสตาร์ทอัพ" Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday