พระราชอาคันตุกะ 400 รายเข้าร่วมพระราชพิธีครองราชย์พระจักรพรรดินารูฮิโตะ

วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 14:34 น.
พระราชอาคันตุกะ 400 รายเข้าร่วมพระราชพิธีครองราชย์พระจักรพรรดินารูฮิโตะ
พระราชวงศ์-บุคคลสำคัญต่างชาติ รวมถึงเจ้าฟ้าชายชาลส์ และนางซูจี จะเข้าร่วมพิธีขึ้นครองราชย์พระจักรพรรดิญี่ปุ่น 22 ตุลาคมนี้

เจแปนไทม์รายงานว่า พระราชอาคันตุกะต่างชาติ ซึ่งมีทั้งพระราชวงศ์และบุคคลสำคัญราว 400 คน จะเข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองขึ้นครองราชย์พระจักรพรรดินารูฮิโตะ อันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีราชาภิเษกพระจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ตุลาคมนี้

พระราชอาคันตุกะต่างชาติที่ได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานอาทิ สมเจ้าฟ้าชายชาลส์ มกุฏราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร นายนิโกลาส ซาร์โกซี อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา นายหวัง ฉีซาน รองประธานาธิบดีจีน และนายแฟรงค์ วอเทอร์ สไตนเมเยอร์ ประธานาธิบดีเยอรมนี รวมถึงเจ้าหน้าระดับสูงของรัฐบาลต่างชาติอีกหลายประเทศ

รัฐบาลเผยว่าพระราชพิธีราชาภิเษกทั้งหมดใช้งบประมาณในการจัดงานที่ราว 16 พันล้านเยน หรือราว 4.4 พันล้านบาท

นอกจากพระราชอาคันตุกะต่างชาติแล้ว ยังมีบรรดาคณะรัฐมนตรี คณะบุคคล ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆของรัฐบาลและหน่วยงานราชการญี่ปุ่นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500 คน เข้าเฝ้าเพื่อร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีสำคัญวันที่ 22 ตุลาคมประกอบด้วย

ช่วงเช้า : สมเด็จพระจักรพรรดิจะทรงประกอบพิธีภายในเป็นการส่วนพระองค์เพื่อสักการะพระวิหารหลักในพระวิหารสามหลัง รวมถึงทรงสักการะต่อดวงพระวิญญาณบรรพบุรุษภายในพระราชวังหลวงกรุงโตเกียว

จากนั้นสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี และพระบรมวงศ์ จะทรงฉลองพระองค์โบราณตามแบบราชสำนัก โดยสมเด็จพระจักรพรรดิจะทรงประทับยังพระบัลลังก์ทาคามิคูระ (Takamikura) และพระบัลลังก์ไมโชได (Michodai) เป็นที่ประทับสำหรับพระจักรพรรดินี เพื่อประกอบพระราชพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ (enthronement ceremony)

เมื่อทรงมีพระราชดำรัสประกาศขึ้นครองราชย์แล้ว นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำกล่าวคำว่า บันไซ (Banzai)

ช่วงบ่าย : ตามกำหนดเดิมนั้นทั้งสองพระองค์จะทรงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งเปิดประทุน ในริ้วขบวนเพื่อทรงพบปะประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จ แต่ทว่าด้วยเหตุพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสพัดถล่มญี่ปุ่นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางราชสำนักประกาศเลื่อนพิธีดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 10 พ.ย.แทน

ช่วงค่ำ : สมเด็จพระจักรพรรดิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีจะเสด็จออกงานเลี้่ยงพระกระยาหารค่ำ โดยมีบุคคลสำคัญจากทั้งรัฐบาลญี่ปุ่น พระราชวงศ์และอาคันตุกะต่างชาติเข้าเฝ้า

ทั้งนี้ ในวันที่ 22 ตุลาคม รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ