บทเรียน "ลีกาชิง" นักธุรกิจไม่ควรพูดมากในวิกฤตการเมือง

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:33 น.

Deep Talk Ep.13 บทเรียน "ลีกาชิง" นักธุรกิจไม่ควรจะพูดมากในวิกฤตการเมือง

*********************

"Deep Talk ถอดรหัสสตาร์ทอัพ" Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต