Deep Talk Ep.11 "เกรียต้า" ท้าโลก

วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 12:15 น.

สตาร์อัพสายรักษ์โลกตามกระแส "เกรียต้า ทุนแบร์"

"Deep Talk ถอดรหัสสตาร์ทอัพ" Podcast ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้กำลังไล่ล่าความสำเร็จทางธุรกิจ

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday