เกิดอะไรขึ้น? ทำไมจู่ๆอาเซียนจึงกลายเป็นหลุมทิ้งขยะของโลก

  • วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 14:17 น.
  • VDO

Post Xplain EP.2 หลายชาติในอาเซียนพยายาม “ส่งขยะพลาสติกกลับต้นทางที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว”

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ