อินโดเผาคนไทยรับกรรม ควันพิษภาคใต้เลวร้ายระดับโลก

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 13:05 น.
อินโดเผาคนไทยรับกรรม ควันพิษภาคใต้เลวร้ายระดับโลก
 

จากการสำรวจระดับคุณภาพอากาศของเว็บไซต์ Air Visual ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562 กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียมีระดับมลภาวะ (US AQI) สูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ส่วนสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก และกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการเผาป่าบนเกาะสุมาตราและเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ที่ยืดเยื้อมานานนับเดือน

เมื่อตรวจดูจากแผนที่สภาพมลภาวะจะพบว่า กลุ่มมลภาวะได้ครอบคลุมหมู่เกาะหลักทางตะวันตกและตอนเกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอาไว้แล้ว รวมถึงและคาบสมุทรมลายู ซึ่งรวมถึงภาคใต้ของไทย จากสภาพในวันที่ 23 กันยายน 2562 พบว่า ค่ามลภาวะในภาคใต้สูงขึ้นอย่างมาก เช่น ที่สงขลาอยู่ที่ 151 ปัตตานีที่ 163 นราธิวาส 116 และภูเก็ตที่ 148 โดยค่ามลภาวะของจังหวัดเหล่านี้เกือบเท่ากับระดับโลกคือกัวลาลัมเปอร์ (154)

สำหรับดัชนีที่ 51 - 100 ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง (Moderate) แต่ 101 - 150 ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อน (Unhealthy for Sensitive Groups) และ 151 - 200 ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพโดยรวม (Unhealthy) ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจัดอยู่ใน 2 กลุ่มหลัง

สำหรับพื้นที่ที่เลวร้ายที่สุด คือจังหวัดจัมบี บนเกาะสุมาตรา ที่ 763 จังหวัดเรียวที่ 694 บนเกาะสุมาตรา จังหวัดสุมาตราตะวันตกที่ 607 และจังหวัดกาลิมันตันกลาง บนเกาะกาลิมันตันที่ 411 ทั้งหมดถือเป็นระดับที่อันตรายมาก

ทั้งนี้ การจัดสภาพอากาศของ Air Visual ใช้ระบบ U.S. Air Quality Index หรือ US AQI ซึ่งมีความละเอียดและเที่ยงตรงมากกว่าการจัดด้วยระบบ Pollutant Standards Index หรือ PSI เช่น ในการจัดสภาพอากาศที่สิงคโปร์ ซึ่งวัดด้วยดัชนี PSI ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 18 กันยายน ซึ่งหมอกควันรุนแรงมากแล้ว แต่การวัดที่สิงคโปร์ด้วยดัชนี PSI กลับบอกว่าอยู่ในระดับปานกลางขณะที่ดัชนี US AQI บอกค่าอยู่ที่ 134 ซึ่งถือเป็นระดับไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อน

บทความแนะนำ