จะนิ่งหรือจะลุย? จับตาสหรัฐหาเหตุถล่มอิหร่าน

  • วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 18:42 น.
  • Podcast

The Expert จะนิ่งหรือจะลุย? จับตาสหรัฐหาเหตุถล่มอิหร่าน

วิเคราะห์สหรัฐหาเหตุถล่มอิหร่าน หลังโรงกลั่นน้ำมันในซาอุดิอาระเบียถูกฝูงโดรนโจมตี

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวอื่นๆ