ประชากรเวียดนามทะลุ 96 ล้านคน ขึ้นแท่นอันดับ 15 ของโลก

  • วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 17:41 น.

ประชากรเวียดนามทะลุ 96 ล้านคน ขึ้นแท่นอันดับ 15 ของโลก

ประชากรเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 10.4 ล้านคนในรอบ 10 ปี กลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดอันดับ 15 ของโลก

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผลการสำรวจสำมะโนประชากรของสำนักสถิติเวียดนามที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ระบุว่าประชากรชาวเวียดนามได้มีจำนวนเพิ่มสูงถึง 96.2 ล้านคน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาแล้ว

หากเทียบจากการวัดจำนวนประชากรเมื่อปี 2009 พบว่าประชากรชาวเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 10.4 ล้านคน ส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 15 ของโลก และมากเป็นอันดับสามของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ

สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม ยังระบุอีกว่าตั้งแต่ปี 2009 ประชากรเวียดนามได้ขยายตัวร้อยละ 1.14 ต่อปี ซึ่งช้ากว่าอัตราการเติบโตของสำมะโนประชากรปี 1999-2009 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.18

 

 

ผลสำมะโนล่าสุดในปี 2019 ยังพบว่าจำนวนครัวเรือนของเวียดนามเมื่อวันที่ 1 เม.ย. มีจำนวนเกือบ 26.9 ล้านหลังคาเรือน เพิ่มขึ้น 4.4 ล้านหลังคาเรือนจากปี 2009 โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครัวเรือนมีประชากร 3.5 คน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2009

ปัจจุบัน ครัวเรือนร้อยละ 93.1 อาศัยอยู่ในบ้านถาวรหรือกึ่งถาวร โดยมีพื้นที่พักอาศัยเฉลี่ยอยู่ที่ 23.5 ตารางเมตรต่อคน เพิ่มขึ้น 6.8 ตารางเมตรจากเมื่อ 10 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม มีครัวเรือนราว 4,800 หลังที่ไม่มีที่พักอาศัย

จำนวนประชากรในปัจจุบันของเวียดนาม เป็นเพศหญิงมากกว่า 48.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 50.2 ของประชากร ส่วนประชากรเพศชายมีจำนวนมากกว่า 47.8 ล้านคน หรือร้อยละ 49.8

ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 290 คนต่อตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้น 31 คนจากปี 2009 โดยที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด ด้วยจำนวนประชากร 2,398 คนและ 4,363 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามลำดับ

ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่างๆ มีมากกว่า 33 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบทมีประมาณ 63.1 ล้านคน หรือร้อยละ 65.6 และอัตราการรู้หนังสือของประชากรชาวเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 95.8

ข่าวอื่นๆ