หุ่นยนต์จ่อแทนที่แรงงาน 20 ล้านตำแหน่งภายใน 10 ปีข้างหน้า

วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 16:57 น.
หุ่นยนต์จ่อแทนที่แรงงาน 20 ล้านตำแหน่งภายใน 10 ปีข้างหน้า
นักวิเคราะห์คาดในปี 2030 หุ่นยนต์จะมาแทนที่แรงงานในโรงงานทั่วโลกกว่า 20 ล้านตำแหน่ง

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่านักวิเคราะห์จาก Oxford Economics เปิดเผยรายงานการวิจัยที่ระบุว่าภายในปี 2030 หรือในอีก 11 ปีข้างหน้า แรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกเสี่ยงตกงานมากถึง 20 ล้านตำแหน่ง อันเนื่องจากการเข้ามาแทนที่ของหุ่นยนต์ภาคการผลิต (automation)

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์ในภาคการผลิตนั้นก็ช่วยเพิ่มจำนวนงานในบางส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นกัน

 

 

ในรายงานของ Oxford Economics ที่ใช้หัวข้อว่า "How Robots Change The World" คาดการณ์และวิเคราะห์ไว้ว่า จำนวนหุ่นยนต์ในโรงงานจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณถึง 10 เท่าจากปัจจุบันภายในปี 2030 ซึ่งแรงงานที่มีทักษะน้อยและโรงงานในส่วนภูมิภาคจะได้รับผลกระทบเป็นส่วนแรก ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจตามมา

รายงานคาดการณ์ว่าหุ่นยนต์ 1 ตัวสามารถแทนที่แรงงานคนได้ราว 1.6 คน ซึ่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากหุ่นยนต์ ก็จะไปมองหางานในภาคอื่นๆเช่นการก่อสร้าง การขนส่ง การบำรุงรักษา รวมถึงงานด้านการบริการ ซึ่งก็จะทำให้เกิดผลกระทบเป็นห่วงโซ่เช่นกัน

 

โดยเฉลี่ยแล้วหุ่นยนต์แต่ละตัวที่เพิ่มขึ้นในโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานแถบภูมิภาคที่ใช้แรงงานทักษะต่ำ จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่แรงงานคนจะสูญเสียตำแหน่งงานให้หุ่นยนต์มากขึ้นเป็นสองเท่า หากเทียบกับโรงงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แรงงานมีทักษะสูงกว่า ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและการแบ่งขั้วการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกเช่นกัน

นอกจากนี้ Oxford Economics ยังประเมินอีกว่า ประเทศจีนจะเป็นผู้ใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตมากที่สุดอย่างน้อย 14 ล้านตัว จากหุ่นยนต์ทั้งหมด 20 ล้านตัวที่คาดว่าจะถูกนำเข้ามาใช้ในโรงงานทั่วโลกภายในปี 2030