จักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ใหม่เข้าพิธีราชาภิเษก

วันที่ 01 พ.ค. 2562 เวลา 08:35 น.
จักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ใหม่เข้าพิธีราชาภิเษก
 

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ เสด็จไปในการพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งแรก ณ พระราชวังหลวงกรุงโตเกียว ในการนี้มีการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นสัญลัษณ์ของพระราชอำนาจแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ 3 สิ่ง คือพระแสงดาบคุซานางิ คันฉ่องสำริดยาตะ และหยกรูปหยดน้ำยาซากะนิ พิธีดังกล่าวเรียกว่า "เคนจิ โทะ โฌเค โนะ งิ"

พิธีจัดขึ้นที่ท้องพระโรงในพระราชวังหลวง โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นผู้ชายอาวุโสเท่านั้นที่เข้าร่วม เมื่อเสด็จถึงท้องพระโรง ประทับยืนบนพระแท่นยกพื้น

เจ้ากรมวังทูลเกล้าถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 องค์ ที่เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงคือ พระแสงดาบคุซานางิและหยกรูปหยดน้ำยาซากะนิ ส่วนคันฉ่องสำริดยาตะประดิษฐานที่ศาลเจ้าอิเสะ ไม่ได้นำมาถวายด้วย เพราะถือว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับสุริยะเทพีผู้เป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น

จากนั้นเจ้าพนักงานทูลเกล้าถวายพระราชลัญจกรแห่งองค์สมเด็จพระจักรพรรรดิ (เทนโนเงียวจิ) และพระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน (ไดนิฮงโกกุจิ) รวม 2 องค์ ซึ่งเป็นตราที่จะทรงใช้ประทับเอกสารราชการในฐานะองค์พระประมุขของชาติ

ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานสภาสูงและสภาล่าง ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี หนึ่งในนั้นคือผู้หญิง และถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้าร่วมพิธี

งานพระราชพิธีนี้กินเวลา 5 นาทีเท่านั้นจึงแล้วเสร็จ

ขอบคุณภาพประกอบจาก NHK