ฟินแลนด์สุขที่สุดในโลก (อีกแล้ว) เมื่อไรไทยจะฟินกับเขาบ้าง

  • วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 19:10 น.

ฟินแลนด์สุขที่สุดในโลก (อีกแล้ว) เมื่อไรไทยจะฟินกับเขาบ้าง

สหประชาชาติเผยรายงานวันแห่งความสุขสากล

วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งความสุขสากล หรือ International Day of Happiness เครือข่ายการพัฒนาและทางออกที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDSN จึงเปิดเผยการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยพิจารณาจากปัจจัย 6 อย่างที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นคือรายได้, เสรีภาพ, อายุขัยที่ยืนยาว, การสนับสนุทางสังคม และความมีน้ำใจ

ไม่น่าแปลกใจที่ระดับท็อป 10 ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก คือประเทศพัฒนาแล้วในโลกตะวันตก โดยเฉพาะในกลุ่มสแกนดิเนเวีย โดยท็อป 3 คือ 1. ฟินแลนด์, 2. เดนมาร์ก, 3. นอร์เวย์

สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 52 จากทั้งหมด 156 ประเทศ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยอยู่ในอันดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์เท่านั้น ถือว่าอยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูง และสูงมากหากวัดในระดับภูมิภาค แต่คำถามก็คือ ประเทศไทยสามารถทำได้ดีกว่านี้หรือไม่?

รายละเอียดการจัดอันดับของไทยที่ 52 ของโลก

เมื่อพิจารณาจากอัตราความเปลี่ยนแปลงของระดับความสุขระหว่างปี 2005 - 2008 จนถึงระหว่างปี 2016 - 2018 พบว่าระดับของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 0.227 จุด

ตัวชี้วัดที่ดีอย่างหนึ่ง คือระดับความเจริญของเมืองหลวง ซึ่งเป็นหัวใจที่สูบฉีดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และเงื่อนไขทางสังคมด้านอื่นๆ จากการสำรวจดัชนีอิทธิพลโลก (Global Power City Index) โดย The Mori Memorial Foundation พบว่า กรุงเทพฯ มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในระดับโลก ในอันดับที่ 35 อันดับด้านการวิจัยและพัฒนา ที่ 39 ระดับการมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันดับที่ 11 ระดับความน่าอยู่อาศัย ที่ 26 ระดับสิ่งแวดล้อม ที่ 36 และการคมนาคมที่สะดวกสะบาย อยู่ที่ 33 ของโลก

หากกรุงเทพฯ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็จะสะท้อนภาพการพัฒนาของประเทศได้เช่นกัน และจากอันดับปัจจุบันของกรุงเทพฯ ถือว่าอยู่กลางๆ ไม่ดีมากนัก แม้ว่ากรุงเทพฯ จะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศ แต่เมืองหลวงคือแหล่งรวมตัวกันของคนจากทั่วทุกสารทิศของประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ความเจริญทางวัตถุไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่า สังคมนั้นๆ จะปลอดจากความทุกข์ ตัวอย่างเช่น นิวซีแลนด์ ที่มีอัตราความสุขมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กลับถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัย หลังเกิดเหตุสังหารหมู่ที่มัสยิดในเมืองไครส์เชิร์ช แต่เหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยผันแปร ไม่ใช่สาเหตุหลักที่สร้างความสุขหรือทุกข์ในระยะยาว ตรงกันข้าม สังคมนิวซีแลนด์ที่มีการสนับสนุทางสังคม และความมีน้ำใจสูงมาก ทำให้นิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากทั่วโลก ซึ่งเรื่องนี้แสดงออกผ่านการช่วยเหลือกันและกันและเห็นอกเห็นใจกันหลังเหตุสังหารหมู่

ลำดับของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ที่ 2 รองจากสิงคโปร์

เราจะขอไล่เรียงลำดับประเทศต่างๆ ที่สรุปจากรายงานของ SDSN

ประเทศที่สุขมากที่สุดในโลกคือ1. ฟินแลนด์ 2. เดนมาร์ก 3. นอร์เวย์ 4. ไอซ์แลนด์ 5. เนเธอร์แลนด์6. สวิตเซอร์แลนด์ 7. สวีเดน8. นิวซีแลนด์9. แคนาดา 10. ออสเตรเลีย

ประเทศที่สุขน้อยที่สุดในโลกคือ1. ซูดานใต้ 2. แอฟริกากลาง 3. อัฟกานิสถาน4. แทนซาเนีย 5. รวันดา 6. เยเมน 7. มาลาวี 8. ซีเรีย9. บอตสวานา 10. เฮติ

ภาพโดย Photo by Jewel SAMAD / AFP

 

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ