ญี่ปุ่นเริ่มเก็บ "ภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยว" คนละ1พันเยนแล้ว

วันที่ 07 ม.ค. 2562 เวลา 13:08 น.
ญี่ปุ่นเริ่มเก็บ "ภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยว" คนละ1พันเยนแล้ว
ญี่ปุ่นเริ่มเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวคนละ 1,000 เยนแล้วยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบ-ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องที่เดินทางออกภายใน24ชม.

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มดำเนินการจัดเก็บภาษีขาออกจากนักท่องเที่ยวรายละ 1,000 เยนแล้ว เพื่อนำเงินมาปรับปรุงการบริการต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ดีขึ้น

รายงานข่าวระบุว่า การเก็บภาษีมาตรการใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับนักท่องเที่ยว ทั้งที่เดินทางโดยเครื่องบินและทางเรือ โดยภาษีดังกล่าวจะถูกรวมไว้ในค่าโดยสาร

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทุกสัญชาตจะต้องเสียภาษีดังกล่าว ยกเว้นแต่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้โดยสารที่เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องในญี่ปุ่นและเดินทางออกนอกประเทศภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษี

รัฐบาลระบุว่า รายได้ที่มาจากการเก็บภาษีครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้ใน 3 วัตถุประสงค์คือ ปรับปรุงบริการการท่องเที่ยวให้ราบรื่นมากขึ้น อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมทรัพยากรการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ อาทิ แหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 นี้ รัฐบาลคาดว่าจะมีรายได้จากการเก็บภาษีดังกล่าวมากถึง 5 หมื่นล้านเยน และได้วางแผนที่จะนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการเพิ่มช่องทางตรวจจับใบหน้าที่สนามบินและท่าเรือ ตลอดจนจัดทำแผ่นป้ายบอกข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในหลายภาษาให้มากขึ้น

ภาพ เอเอฟพี

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต