"เวียดนาม"ลุยยกระดับภาคเกษตร ตั้งเป้าติดท็อป15ประเทศเกษตรกรรมชั้นนำโลก

วันที่ 07 ม.ค. 2562 เวลา 11:52 น.
"เวียดนาม"ลุยยกระดับภาคเกษตร ตั้งเป้าติดท็อป15ประเทศเกษตรกรรมชั้นนำโลก
เวียดนามเร่งยกระดับภาคเกษตร ตั้งเป้าเป็น 1 ใน 15 ประเทศเกษตรกรรมชั้นนำใน 10 ปี

นายกรัฐมนตรี เหวียนซวนฟุก แห่งเวียดนาม เปิดเผยว่า รัฐบาลตั้งเป้าให้เวียดนามกลายเป็น 1 ใน 15 ประเทศที่มีพัฒนาการด้านการเกษตรมากที่สุดในโลก และเป็น 1 ใน 10 ประเทศชั้นนำด้านการแปรรูปอาหาร รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกไม้และผลิตกุ้งของโลกภายใน 10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ เหวียนระบุว่า เวียดนามจะเริ่มจากการปรับโครงสร้างของระบบการเกษตรภายในประเทศ โดยเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่น จังหวัดและระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างจุดเด่นของสินค้าเกษตรในประเทศ เช่น ข้าวและกุ้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เวียดนามกำลังตามหลังไทยและกัมพูชาอยู่ รวมถึงจะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

เหวียน ระบุด้วยว่า รัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตของภาคการเกษตรในปีนี้ที่ 3% และตั้งเป้าส่งออกสินค้าเกษตรไว้ที่ 4.2-4.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.34-1.37 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ซึ่งอยู่ที่ 3.08 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 9.86 แสนล้านบาท)

ทั้งนี้ เวียดนามถือเป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่อันดับ 2 ของอาเซียนรองจากไทย ซึ่งปีที่ผ่านมาเวียดนามเริ่มดำเนินการพัฒนาภาคการเกษตรแล้ว โดยลดข้อจำกัดการทำธุรกิจการเกษตรในประเทศลง 50% และออกข้อกำหนดความปลอดภัยด้านอาหารมากถึง 1,096 ข้อ สำหรับสินค้าการค้าเกษตร 1,400 รายการ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต