posttoday

เจ้าชายอากิชิโนะทรงออกความเห็นการใช้งบฯของรัฐบาล

01 ธันวาคม 2561

เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น ทรงตั้งคำถามต่อรบ.ถึงความเหมาะสมการใช้ภาษีปชช.จัดพิธีครองราชย์พระจักรพรรดิพระองค์ใหม่

เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น ทรงตั้งคำถามต่อรบ.ถึงความเหมาะสมการใช้ภาษีปชช.จัดพิธีครองราชย์พระจักรพรรดิพระองค์ใหม่

เจ้าชายอากิชิโนะ พระราชโอรสพระองค์ที่สอง ในสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ และเป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 ของราชวงศ์ญี่ปุ่น ได้ทรงประทานสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 53 ปี โดยมีตอนหนึ่งทรงกล่าวถึงประเด็นจากที่มีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีข้อถกเถียงจากสาธารณะต่อการใช้เงินภาษีประชาชนในการจัดงานพิธีทางศาสนาในพิธีบรมราชาภิเษกพระเชษฐา ที่จะขึ้นสืบทอดเป็นพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ต่อไป ว่าอาจขัดกับข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นที่ระบุว่า รัฐและศาสนาควรแยกจากกัน ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนั้นทางโพสต์ทูเดย์ออนไลน์เคยรายงานได้รายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ชาวญี่ปุ่นเตรียมฟ้องรัฐ ใช้ภาษีปชช.จัดพิธีครองราชย์พระจักรพรรดิ

 

ล่าสุด 30 พ.ย. สำนักข่าวเอ็นเอชเครายงานว่า เจ้าชายอากิชิโนะ พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ได้ทรงตั้งข้อสงสัยต่อการที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาพิธีหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอดราชบัลลังก์ของญี่ปุ่นในปีหน้า

เจ้าชายอากิชิโนะมีพระดำรัสในการแถลงข่าวก่อนหน้าวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 53 พรรษา ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน

เจ้าชายอากิชิโนะจะทรงเป็นรัชทายาทอันดับที่ 1 ของญี่ปุ่น หลังจากที่เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมารพระองค์ปัจจุบัน จะทรงขึ้นครองราชย์ในวันที่ 1 พฤษภาคมของปีหน้า

 

เจ้าชายอากิชิโนะทรงออกความเห็นการใช้งบฯของรัฐบาล

 

เจ้าชายอากิชิโนะได้มีพระดำรัสเรื่องพิธี "ไดโจไซ" ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าว่า พระองค์ทรงสงสัยว่าเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่ที่จะนำเงินของรัฐไปใช้จ่ายในพิธีที่มีลักษณะเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับศาสนา

พระองค์มีพระดำรัสด้วยว่าเมื่อพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ญี่ปุ่นกับรัฐธรรมนูญ พระองค์ทรงคิดว่าเงินที่ใช้ในพิธีนี้ควรมาจากเงินส่วนที่จัดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ของจักรพรรดิ

 

เจ้าชายอากิชิโนะทรงออกความเห็นการใช้งบฯของรัฐบาล

 

พิธี" ไดโจไซ" เป็นพิธีที่จักรพรรดิพระองค์ใหม่จะทรงถวายข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในปีนั้นให้แก่บรรดาเทพเจ้า และเสวยข้าวที่ถวายนี้ด้วยพระองค์เอง เพื่อวิงวอนให้ประเทศและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข กล่าวกันว่าพิธีนี้มีความเป็นมาย้อนไปถึงยุคของจักรพรรดิเท็มมุในช่วงปลายศตวรรษที่ 7

ในการจัดพิธี "ไดโจไซ" ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อปี 2532 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในพิธีดังกล่าวจากเงินส่วนที่จัดไว้สำหรับพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการ

 

เจ้าชายอากิชิโนะทรงออกความเห็นการใช้งบฯของรัฐบาล

 

ในพิธีครั้งปัจจุบันที่จะมีขึ้นในปีหน้า รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้เงินของรัฐเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่เคยมีมา การที่พระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุ่นทรงแสดงความเห็นที่ต่างจากความเห็นของรัฐบาลนั้น เป็นสิ่งที่แทบจะไม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น