จีนสั่งกำชับนักลงทุนปฏิบัติตามกม.ไทย หลังมีข่าวเอี่ยวนำเข้าขยะผิดกฎหมาย

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 19:19 น.

จีนสั่งกำชับนักลงทุนปฏิบัติตามกม.ไทย หลังมีข่าวเอี่ยวนำเข้าขยะผิดกฎหมาย

สถานทูตจีนเผยแพร่คำแถลงระบุยินดีร่วมมือไทยปราบปรามการนำเข้าขยะผิดกฎหมาย หลังมีข่าวบริษัทคนจีนเอี่ยวนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์-จ้างงานผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสหราชอาณาจักรไทย (Chinese Embassy in Bangkok) ได้เผยแพร่ คำแถลงว่าด้วยรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มีเนื้อหาดังนี้

เมื่อไม่นานมานี้ สื่อมวลชนไทยหลายรายติดตามและรายงานข่าววิพากษ์วิจารณ์ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และแสดงความกังวลต่อปัญหาดังกล่าว สำนักข่าวบางแห่งรายงานว่า มีบริษัทที่มีคนจีนเข้าไปถือหุ้นมีส่วนร่วมในการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ติดตามและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างสูง

ความจริง ประเทศจีนเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เราเข้าใจความกังวลของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก และไม่อยากเห็นประเทศไทยได้รับความเสียหายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่นกัน

รัฐบาลจีนยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มีความสมดุล เป็นสีเขียว เน้นการเปิดกว้างและแบ่งปัน พยายามผลักดันการพัฒนาสีเขียวที่ปล่อยคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยได้มีความร่วมมือที่ดีในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจีนจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อเพิ่มมาตรการในการปราบปรามการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างผิดกฎหมาย

เราจะกำชับนักลงทุนจีนและวิสาหกิจจีนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือสีเขียวอย่างยั่งยืนระหว่างจีน-ไทย จีนยินดีที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมดูแลการนำเข้าขยะมูลฝอย และการปราบปรามการลักลอบนำเข้าขยะจากต่างประเทศโดยหนีภาษีศุลกากรกับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆอย่างประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์โลกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของพวกเราทุกคน

 

ข่าวอื่นๆ