พิษคราบน้ำมันในทะเล! ผลศึกษาชี้ทำปลาเมาจนสมองเพี้ยน

  • วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 19:43 น.

พิษคราบน้ำมันในทะเล! ผลศึกษาชี้ทำปลาเมาจนสมองเพี้ยน

ผลศึกษาของนักวิจัยนานาชาติพบการปนเปื้อนของน้ำมันในทะเล ทำให้ระบบสมองในการเอาตัวรอดของปลาเสื่อมถอย แถมตอบสนองต่ออันตรายช้า

การปนเปื้อนของน้ำมันในทะเลส่งผลร้ายต่อสัตว์ในระบบนิเวศดังกล่าวในระดับที่มนุษย์คาดไม่ถึงมาก่อน เมื่อนักวิจัยนานาชาตินำโดย เจคอบ โจแฮนเซน แห่ง มหาวิทยาลัยเทกซัส ทำการศึกษาผลกระทบดังกล่าวและเผยแพร่ในวารสาร Nature พบว่า ปลาที่อาศัยในแหล่งน้ำปนเปื้อนน้ำมันจะทำให้ระบบการสั่งการเอาตัวรอดเสื่อมถอยลง โดยพวกมันจะว่ายออกไปในทะเลเปิด หรืออาศัยในแหล่งปะการังตายซาก กระทั่งมีอัตราการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เชื่องช้า ผลก็คือ พวกมันเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อสัตว์ใหญ่กว่า

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองโดยหยดน้ำมันลงไปเพียงไม่กี่หยดในสระน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิก พบว่า แม้ปริมาณน้ำมันจะน้อยจนไม่รู้ว่ามีอยู่ แต่พวกปลากลับได้รับผลกระทบจนเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างชัดเจน และเมื่อทดสอบปฏิกิริยาของพวกมันต่อสัตว์ล่าเหยื่อ ปรากฏว่าพวกมันแสดงอาการตอบสนองที่เอื่อยๆ ซึ่งนี่เป็นเพียงผลกระทบจากน้ำมันเพียงไม่กี่หยดเท่านั้น หากพิจารณาว่าในแต่ละปีมีน้ำมันไหลลงสู่ทะเลถึง 6 ล้านเมตริกตัน ผลกระทบจะรุนแรงมากเพียงใด

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นที่นิยม และมีอุตสาหกรรมประมงที่คึกคัก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการปล่อยน้ำมันลงสู่ระบบนิเวศเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการป้องกันปัญหานี้ ในอนาคตอาจทำให้สัตว์น้ำมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป จนส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร และสะเทือนมาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมุนษย์ในที่สุด

ที่มา www.m2fnews.com

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ