logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เลือกตั้ง66:ผลไม่เป็นทางการ 08.40 น. จากกกต. ส.ส.แบบแบ่งเขตก้าวไกล 112 เขต

15 พฤษภาคม 2566

รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 08.40 น. จากเว็บไซต์ กกต.นับแล้ว 99 เปอร์เซ็นต์ เขตเลือกตั้ง ก้าวไกล เพื่อไทย กินกันไม่ลง 112 เขตเท่ากัน บัญชีรายชื่อ ก้าวไกล 14.11 ล้าน เพื่อไทย 10.73 ล้าน

เวลา 08.40 น. สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยอ้างอิงจาก www.ectreport.com/by-province ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่นับไปได้ 99 เปอร์เซ็นต์ ผลปรากฎว่า ในการเลือกตั้งระบบเขตเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล มีคะแนนนำ 112 เขต พรรคเพื่อไทยที่ได้ 112 เขต เช่นกัน พรรคภูมิใจไทยตามมา 68 เขต  

คะแนนบัญชีรายชื่อโดยรวม พรรคก้าวไกล 14.11 ล้านคะแนน พรรคเพื่อไทย 10.73 ล้านคะแนน พรรครวมไทยสร้างชาติ 4.68 ล้านคะแนน 

ขณะที่ https://election66.nationtv.tv ซึ่งเป็นการเปิดเผยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของ เครือเนชั่น พรรคก้าวไกลนำ 150 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 142 เขต พรรคภูมิใจไทย 70 เขต  

คะแนนบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 9,610,654 คะแนน พรรคเพื่อไทย 9,313.194 คะแนน  พรรคภูมิใจไทย 5,031.786 คะแนน

เลือกตั้ง66:ผลไม่เป็นทางการ 08.40 น. จากกกต. ส.ส.แบบแบ่งเขตก้าวไกล 112 เขต