posttoday

ตลท. จับมือ หอการค้าไทย ชู LiVE Platform ช่วยผู้ประกอบการเติบโตแข็งแกร่ง

10 พฤษภาคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเสริมสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ด้วยความรู้และบริการของ LiVE Platform ผ่านช่องทาง Line OA “หอการค้าไทย” เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

     นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตสำหรับทุกภาคส่วน รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่าน LiVE Platform ที่เป็นแพลตฟอร์มสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต พัฒนาขีดความสามารถในมิติต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาครัฐและเอกชนสนับสนุนองค์ความรู้เชิงลึกทางธุรกิจ และเชื่อมต่อ SMEs และ Startups เพื่อสร้าง Ecosystem ที่พัฒนาไปพร้อมกันอย่างสร้างสรรค์

     ความร่วมมือในครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมบริการ LiVE Platform เพื่อให้สมาชิกหอการค้าไทย สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการของ LiVE Platform ได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านช่องทาง Line OA “หอการค้าไทย” ผู้ประกอบการยังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการเปิดให้ทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

     ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ SMEs และ Startups ผ่านการให้ความรู้และบริการ LiVE Platform ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่ตลาดทุน และการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจที่สำคัญที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง

     ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ที่ผ่านมา หอการค้าไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ทางธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจสมัยใหม่

     โดยมีการจัดหลักสูตร Embryo Incubation Program ของหอการค้าไทย ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตั้งแต่ปี 2564 เพื่อเตรียมระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ SET - mai - LiVEx รวม 4 รุ่น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 160 ราย และได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อปรับปรุงระบบงานที่สำคัญ อาทิ ระบบบัญชีการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจ และการบริหารจัดการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งความรู้และบริการ LiVE Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มากขึ้น

     ความร่วมมือกับ LiVE Platform ในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกหอการค้าและเครือข่ายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องแหล่งรวมความรู้มากมายจากกูรูระดับประเทศ เช่น เรื่องการบริหารจัดการ การตลาด นวัตกรรม บัญชี การเงิน ฯลฯ ไปจนถึงเครื่องมือและบริการทางธุรกิจ เช่น การรวบรวมชุดสัญญามาตรฐานที่จัดทำร่วมกับ Baker McKenzie ให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลดไปใช้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

     ทั้งนี้ หอการค้าไทยได้มีช่องทาง LINE Official Account (Line OA) “หอการค้าไทย” ให้สมาชิกและเครือข่ายหอการค้ากว่า 1.4 แสนรายทั่วประเทศ ได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ และรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเพิ่มเพื่อน Line OA “หอการค้าไทย” ได้ที่ @thaichamber หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายการตลาด หอการค้าไทย โทร. 02 018 6888 ต่อ 3530