posttoday

เลือกตั้ง66: ลั่น ปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมัน

09 มีนาคม 2566

ทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐ เผย เตรียมเพิ่มวงเงิน ต่อยอด บัตรประชารัฐ เวอร์ชั่นใหม่ หวังใช้ จุดแข็งด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจไทย พร้อม ปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมัน โว ขอเปลี่ยนประเทศ ไปสู่ความยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ กรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการเมือง พรรคพลังประชารัฐ กล่าวระหว่างงานสัมนา THE NEXT THAILAND’S FUTURE จุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนว่า หากพรรคพลังประชารัฐได้เข้าไปบริหารเศรษฐกิจ ทิศทางสำคัญคือ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจ ต้องนำมาบริหารจัดดการ นโยบายมหภาค จุลภาค ต้องเดินไปด้วยกัน เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ สิ่งสำคัญคือ การท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องจักรสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นหัวใจสำคัญ การท่องเที่ยวเราแข็งอยู่แล้ว แต่ต้องเติมลงไปทั้งด้านคุณภาพการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชื่อมโยงท่องเที่ยวไปสู่ชุมชน เชื่อมไปถึงมหภาคให้ไปด้วยกัน เรื่องการส่งออก  ต้องขับเคลื่อน ทั้งเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว ขณะที่การลงทุน เตรียมต่อยอดการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  ต่อยอดเมกะโปรเจค ปัญหาเร่งด่วนที่จะทำ คือ แก้หนี้ เติมทุนใหม่ เพิ่มทักษะใหม่ 

เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเพิ่มวงเงินบัตรประชารัฐ ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น ต้องช่วยคนรากหญ้า นโยบายที่แท้จริงคือ มีฐานข้อมูลช่วยให้เขาพัฒนาพ้นจากเส้นความยากจน นโยบายนี้จะถูกนำมาขับเคลื่อนต่อเนื่อง จะนำคนจนจากที่ถูกเยียวยา ช่วยเหลือ แต่ขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาให้เขาพ้นจากความยากจน โดยจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเวอร์ชั่นต่อไป ที่จะต่อยอดจากบัตรสวัสดิการเดิม เรื่องเอสเอ็มอี มีแนวคิดของกองทุนประชารัฐ ที่จะช่วยแก้หนี้ เติมทุน ให้ทุนตั้งต้นสำหรับสตาร์ทอัพ ทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ มีศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจเอสเอ็มอี ครบวงจร

เรื่องพลังงาน มี 3 เรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง 1.เรื่องน้ำมัน มีนโยบายชัดเจนคือปฏิรูปโครงสร้างน้ำมัน ทำให้ได้ราคาที่เป็นธรรม รื้อโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่ซ่อนอยู่ของภาคเอกชน ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมัน ดังนั้นต้องลดการใช้น้ำมัน พรรคจะใช้นโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่อีวีเต็มรูปแบบ เปลี่ยนรถเก่าเป็นรถพลังงานอีวี 2. เรื่องไฟฟ้า พรรคมีนโยบายชัดเจนคือ จะลดค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน เน้นการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเรือน 3. โรงไฟฟ้าชุมชน เป็นอีกนโยบายหลักของพรรค ทั้งหมดคือสิ่งที่ต้องเร่งยกระดับเครื่องยนต์เดิม เพิ่มศักยภาพเครื่องยนต์ใหม่ ทั้งเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว เกษตรและเทคโนโลยี 

“เป็นสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐจะนำเสนอเชิงนโยบายในการคิดแก้ปัญหา และเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน โดยการดูแลความยากลำบาก ส่งสัญญานผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนที่มีรายได้น้อย ดูแลคนตัวเล็ก เอสเอ็มอีให้ฟื้นคืนชีพ ดูแลความลำบากพี่น้องประชานในเรื่องพลังงาน และยกเครื่องเศรษฐกิจเดิม และเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้เราเติบโตด้านจีดีพีต่อไป ที่สำคัญจุดยืนพรรคพลังประชารัฐนั้น ไม่ว่านโยบายใดจะดีแค่ไหนอย่างไร หากประเทศมีการเมืองที่ไม่มั่นคง มีการเมืองเชิงความขัดแย้ง สิ่งที่เป็นนโยบายทั้งหลายนั้นก็เป็นเพียงนโยบายในการหาเสียง แต่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ พรรคพลังประชารัฐจะก้าวข้ามความขัดแย้งและพร้อมนำพาประเทศไทยให้มีความสมดุลทางการเมือง และสามารถพัฒนา ขจัดปัญหาทุกพื้นที่” นายสนธิรัตน์ กล่าว