เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19

ข้อมูลวันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 17:23 น.

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสในประเทศไทย

 • ผู้ติดเชื้อ
  2,473
  เพิ่มขึ้น
  50
 • หายแล้ว
  1,013
 • กำลังรักษา
  1,427
 • เสียชีวิต
  33
 • อันดับ
  ประเทศไทย
  44

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดต่างๆ

 • มากกว่า 1,000 คน
 • มากกว่า 100 คน
 • ตั้งแต่ 1-99 คน
 • ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสทั่วโลก

ยอดรวม
ผู้ติดไวรัสทั่วโลก 1,605,548
หายแล้ว 356,161
เสียชีวิต 95,808

บทความที่เกี่ยวข้อง

X