เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19

ข้อมูลวันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 06:20 น.

POST TODAY | BANGKOK POST DATA HUB
GONE VIRAL
A study on the social and economic impact of Covid-19 news in Thailand.
โครงการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาด ของโควิด 19 ในประเทศไทย
เสียงของท่านมีความหมาย
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
Covid-19 ด้วยการทำแบบสอบถาม

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสในประเทศไทย

 • ผู้ติดเชื้อ
  1,476,477
  เพิ่มขึ้น
  13,576
 • หายแล้ว
  1,330,019
 • กำลังรักษา
  131,095
 • เสียชีวิต
  15,363
 • อันดับ
  ประเทศไทย
  29

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสทั่วโลก

ยอดรวม
ผู้ติดไวรัสทั่วโลก 229,257,776
หายแล้ว 204,158,255
เสียชีวิต 4,704,850
แหล่งที่มา :

https://disease.sh , https://corona.lmao.ninja

COVID UPDATE

VACCINE UPDATE

Posttoday podcast cover-19

X