เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19

ข้อมูลวันที่ 20 มิ.ย. 2564 เวลา 23:31 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

POST TODAY | BANGKOK POST DATA HUB
GONE VIRAL
A study on the social and economic impact of Covid-19 news in Thailand.
โครงการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาด ของโควิด 19 ในประเทศไทย
เสียงของท่านมีความหมาย
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
Covid-19 ด้วยการทำแบบสอบถาม

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสในประเทศไทย

 • ผู้ติดเชื้อ
  218,131
  เพิ่มขึ้น
  3,682
 • หายแล้ว
  183,759
 • กำลังรักษา
  32,743
 • เสียชีวิต
  1,629
 • อันดับ
  ประเทศไทย
  78

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสทั่วโลก

ยอดรวม
ผู้ติดไวรัสทั่วโลก 179,119,250
หายแล้ว 161,938,020
เสียชีวิต 3,879,010
แหล่งที่มา :

https://disease.sh , https://corona.lmao.ninja

COVID UPDATE

VACCINE UPDATE

Posttoday podcast cover-19

X