เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19

ข้อมูลวันที่ 09 ส.ค. 2563 เวลา 18:22 น.

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสในประเทศไทย

 • ผู้ติดเชื้อ
  3,351
  เพิ่มขึ้น
  3
 • หายแล้ว
  3,151
 • กำลังรักษา
  142
 • เสียชีวิต
  58
 • อันดับ
  ประเทศไทย
  112

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดต่างๆ

 • มากกว่า 1,000 คน
 • มากกว่า 100 คน
 • ตั้งแต่ 1-99 คน
 • ไม่พบผู้ติดเชื้อ
 • ผู้ติดไวรัส 3,351
 • หายแล้ว 3,151
 • เสียชีวิต 58

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสทั่วโลก

ยอดรวม
ผู้ติดไวรัสทั่วโลก 19,830,578
หายแล้ว 12,531,840
เสียชีวิต 730,151
X