สืบทอดอำนาจกับการสานต่อภารกิจ

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 21:20 น.

สืบทอดอำนาจกับการสานต่อภารกิจ

"สืบทอดอำนาจ" กับ "การสืบสานภารกิจ" ฟังคล้ายกัน แต่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะเอาอย่างไร

**************************

โดย...ภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

“ประชาชนต้องการให้ประเทศเป็นอย่างไรหลังการเลือกตั้ง” เชื่อว่าคนไทยไม่อยากให้ประเทศย้อนรอยเป็นเหมือนกับ 10 ปีที่ผ่านมาก่อนปี 2557 ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ขัดแย้ง ความรุนแรงทางการเมือง การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมโหฬาร บ้านเมืองช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคนไทยที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 51.7 ล้านคน ที่จะเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนบริหารบ้านเมือง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน

ประชาชนต้องการรัฐบาลที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของคนไทยก็เหมือนกับความต้องการของมนุษย์ทั่วโลกคือ ต้องมีการชีวิตที่ “ปลอดจากความหวาดกลัว” และ “ปลอดจากความหิวโหย” ประการแรกคือ เราต้องการเห็นประเทศมีความมั่นคง สงบเรียบร้อย ไม่มีความรุนแรงทางการเมือง ไม่มีการยุยง ปลุกระดมให้เกิดการชังชาติ ชังเจ้า เศรษฐกิจมั่นคงทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค คนไทยทั่วไปมีกินมีใช้ ทำมาค้าขายได้ คนไทยต้อง “กินดี อยู่ดีมีสุข” การทุจริตคอร์รัปชั่นลดน้อยลง ฯลฯ คำขอพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำอยู่แล้ว

พรรคการเมืองต่างๆ มีนโยบายคล้ายๆ กัน สำคัญที่สุด คือ การเลือก “ผู้นำ” ที่จะมาบริหารประเทศช่วงต่อไป ซึ่งเป็น “ช่วงเปลี่ยนผ่าน” ที่สำคัญผู้นำที่ดีอย่างน้อยต้องเป็น“คนดี คนเก่ง คนซื่อสัตย์” เป็นพื้นฐานที่สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ของชาติได้ในระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ภายใต้สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ ถือว่าเป็น “ตัวเลือก” ที่น่าจับตาดูมากที่สุด ท่านแสดงความกล้าหาญที่เข้ามาแก้ไขปัญหาของชาติในช่วงที่ชาติกำลังเกิดวิกฤตในปี 2557 ที่อาจนำไปสู่การเป็น “รัฐล้มเหลว” และ “สงครามกลางเมือง” ได้ ผลงานที่ผ่านมานับว่าตอบโจทย์ชาติในช่วงเวลาที่ชาติเกิดความวุ่นวายได้ เป็นการบริหารประเทศท่ามกลางอุปสรรคและความกดดันจากทั้งในและนอกประเทศ จนทำให้ประเทศกลับมายืนอยู่ ณ จุดนี้ในวันนี้ได้

ด้านการต่างประเทศ ท่านได้ใช้ความพยายาม ความอดทน อย่างยิ่ง ในที่สุดก็สามารถทำให้ผู้นำประเทศต่างๆ เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นและคำมั่นสัญญาที่จะจัดการเลือกตั้งและปฏิบัติการกฎกติกาสากล ไทยสามารถปลดใบเหลืองการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอซีเอโอ) ที่ปลดล็อกที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองกรณีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู) และการปลดใบแดงการค้ามนุษย์ (ทิพรีพอร์ต) ที่ไทยสหรัฐถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงว่ามีการค้าผู้หญิงและแรงงานทาสนั้น ได้รับการแก้ไขดีขึ้นมาก ซึ่งทั้งหมดเป็นปัญหาเรื้อรังและค้างคามาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ

ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พล.อ.ประยุทธ์ สามารถทำให้บ้านเมืองที่วุ่นวายรุนแรงเกิดความสงบเรียบร้อยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเสมอภาคกัน ทำประเทศให้มีการปกครองโดยกฎหมาย ประชาชนรู้สึกปลอดภัยจากปัญหาภายในและภายนอกประเทศ บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าก่อน

ด้านเศรษฐกิจ ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามา เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง ประเทศมีปัญหามากมายด้านเศรษฐกิจ แต่รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจนเวลานี้ทั่วโลกต่างยอมรับว่า เศรษฐกิจมหภาคของไทยดีมาก ทั้งทุนสำรองระหว่างประเทศ ค่าเงินบาท เงินเฟ้อต่ำ การส่งออกดี นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยทำลายสถิติ นำเงินเข้าประเทศมากมาย ส่งออกได้ดี ราคาข้าวดีขึ้นมาก ชาวนาหน้าใส ระบายข้าวในสต๊อกจากโครงการจำนำข้าวไปได้กว่า 12 ล้านตัน จาก 17 ล้านตัน ที่ยังไม่ดีก็คือ ราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน รัฐบางก็เร่งแก้ปัญหาตลอดมา ระบบโลจิสติกส์ของไทยดีมาก ไทยจะกลายเป็นฮับของอาเซียนในการเชื่อมต่อกันทั้งระบบราง อากาศ ถนน น้ำ รัฐบาลยังมีโครงการเมกะโปรเจกต์อีกมากมายที่จะดึงเงินลงทุนจำนวนมากเข้าประเทศ

ต้องยอมรับว่า เศรษฐกิจระดับจุลภาคหรือระดับชาวบ้านยังมีปัญหา นอกจากราคายาง ปาล์มน้ำมัน แต่รัฐบาลมีผลงานเด่นในการช่วยเหลือยกระดับชีวิตคนยากจนด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การช่วยเหลือหนี้สิน จัดการหนี้นอกระบบครบวงจร คืนโฉนดที่ดินให้กับชาวนาที่ถูกนายทุนเงินกู้ยึดคืนไป ฯลฯ

การจัดระเบียบสังคม เป็นอีกจุดเด่นของรัฐบาลชุดนี้ นอกจากไม่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในรัฐบาลแล้ว เราไม่เคยได้ยินว่ามีรัฐมนตรีคนไหนในรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม ฝ่ายตรงข้าม จึงพยายามใช้กรณีนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นเป้าโจมตี ภายใต้รัฐบาลชุดนี้องค์การภาคเอกชนเคยเปิดเผยว่า การคอร์รัปชั่นที่เคยสูงสุดร้อยละ 25-35 ในรัฐบาลชุดก่อนเหลือร้อยละ 5-15 ซึ่งคาดว่าเป็นพวกนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการบางส่วน เอาเงินโครงการจำนำข้าวที่ทุจริตคอร์รัปชั่นคืนมาได้หลายหมื่นล้านบาท จัดการกับหนี้นอกระบบรัฐบาลได้เข้าไปจัดการกับการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเงินวัด การทุจริตคนไร้ที่พึ่ง การปราบปรามการทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ การจัดระเบียบรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์ ระเบียบแรงงานข้ามชาติเมียนมา เขมร ลาว เป็นต้น การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การกวาดล้างอาวุธสงครามกว่า 3 หมื่นคน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องด้วย

“การสืบทอดอำนาจ” เป็นวาทกรรมที่ถูกนักการเมืองประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อกีดกันไม่ให้ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป แต่คนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่มองว่า บ้านเมือง 5 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ และต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ “สืบสานต่อภารกิจ” ที่ยังค้างคาไว้ต่อไป เพื่อไม่ให้สิ่งที่ทำมาดีแล้ว “เสียของ”

ประเทศไทยเมื่อปี 2557 คล้ายกับคนไข้ที่อาการหนักมากที่อยู่ในห้องไอซียู พล.อ.ประยุทธ์ เปรียบเสมือนกับหมอที่เข้ามาผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้รายนี้ไว้ได้ หมอดูแลคนไข้อย่างดีจนลุกจากเตียงได้ เวลานี้กำลังหัดเดินและทำกายภาพบำบัด เพื่อให้คนไข้กลับมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ตามปกติ

แต่อยู่ๆ มีคนมาบอกว่า ให้หมอคนนี้ออกไป คนอื่นจะมาดูแลแทน ลูกหลานญาติพี่น้องคนเข้าจะว่าอย่างไร จะให้หมอคนนี้ดูแลต่อหรือเสี่ยงเอาคนอื่นมาดูแลแทน การสืบทอดอำนาจกับการสืบสานภารกิจต่อให้จบ ฟังแล้วคล้ายๆ กัน แต่กลับแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าคนไทยจะเอาอย่างไร

ข่าวอื่นๆ