โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศพลเอกหญิง "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

วันที่ 03 ก.พ. 2564 เวลา 19:06 น.
โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศพลเอกหญิง "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศทหาร "พลเอกหญิง" สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯและรับโอนจากฝ่ายอัยการมาเป็น เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการรโปรดเกล้าฯ ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีเนื้อหาดังนี้