พระพันปีหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี63

วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 19:49 น.
พระพันปีหลวงโปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี63
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เผยแพร่คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า

"รักเอยรักลูก

แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา

รดความรักพรวนความดีมีเมตตา

ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"