ในหลวงพระราชทาน "เงิน-สิ่งของ"ให้กรมราชทัณฑ์รับมือโควิด-19

วันที่ 08 เม.ย. 2563 เวลา 10:31 น.
ในหลวงพระราชทาน "เงิน-สิ่งของ"ให้กรมราชทัณฑ์รับมือโควิด-19
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ พระราชทาน "เงิน-หน้ากากFace - Shield-หน้ากากอนามัย" ให้กรมราชทัณฑ์รับมือโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน จำนวน 300,000 บาท หน้ากาก Face - Shield จำนวน 5,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า จำนวน 5,000 ชิ้น ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ

โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ในฐานะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้แทนโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นผู้อัญเชิญเงินและสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน ดังกล่าว

ในการได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งผู้ต้องขัง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินีในฐานะองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาในฐานะองค์ประธานกรรมการ ฯ เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรของกรมราชทัณฑ์