"กษัตริย์จิกมี"ทรงพระอักษรถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9

  • วันที่ 16 ต.ค. 2559 เวลา 19:24 น.

"กษัตริย์จิกมี"ทรงพระอักษรถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงพระอักษรถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9  "ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างถึงที่สุด"

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงพระอักษรถวายความอาลัย พร้อมทั้งทรงลงพระนามาภิไธย ณ ศาลาว่าการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้เฟซบุ๊กสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck)ได้ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า

16 October 2016, Bangkok, Thailand:

"To the Incomparable, Visionary and Most Precious Jewel King, the King of Thailand, who attained Parinirvana, I would like to offer my deepest respect, and my heartfelt prayers. May Your Majesty always be born as Dharma Raja, to the benefit of all sentient beings."

ถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้

"แด่พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ผู้ซึ่งหาที่เปรียบมิได้ ทรงเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ และเปรียบดั่งอัญมณีล้ำค่า ที่ได้ทรงเข้าสู่ปรินิพพานแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพอย่างถึงที่สุด พร้อมด้วยผู้คนที่สวดภาวนาอย่างสุดหัวใจ ขอให้พระองค์ท่านเสด็จพระราชสมภพในฐานะธรรมราชาตลอดกาล เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทุกสรรพชีวิต"

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหญิงอาชิ เคเซง โชเดน วังชุก พระขนิษฐาพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเข้าร่วมงานพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือก่อตั้ง "ศูนย์ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศไทย" (Gross National Happiness Centre Thailand) ซึ่งก่อตั้งโดยสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวอื่นๆ