ราชินีทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่57

วันที่ 06 ส.ค. 2557 เวลา 17:42 น.
ราชินีทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่57
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่ปี57 รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่"

 เมื่อวันที่ 6 ส.ค. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี 2557 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่"