ในหลวง-ราชินีทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยพายุแซนดี้

วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา 18:38 น.
ในหลวง-ราชินี มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุเฮอริเคนแซนดี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนแซนดี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 ดังนี้

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบข่าวเหตุการณ์พายุเฮอร์ริเคนแซนดี้ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและก่อความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศของท่าน ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

 

บทความแนะนำ