ตรวจผลสลากงวด 2 มิ.ย.58

  • วันที่ 02 มิ.ย. 2558 เวลา 15:58 น.

ตรวจผลสลากงวด 2 มิ.ย.58

ผลสลากงวด 2 มิ.ย.รางวัลที่1 คือ 388881 ท้าย3ตัว 876, 700, 969, 314และ2ตัว 65

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2558

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท388881

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท388882    388880

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท693749    476940    547077    397962    043212

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท386592    849241    902054    636485    756305 810937    197527    737801    806487    726055

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท013168    031256    064461    073253    095615107528    193460    199664    230380    267488282451    283131    301689    308504    314898371872    374637    376682    389980    397263404416    410767    430561    436285    476230476658    521710    538624    539253    546570547853    570420    580903    586832    589793604084    628879    684411    765560    774725782640    789142    792424    854863    873732905778    906568    924100    985171    990305

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท012024    012814    019306    020696    035758074831    083786    083894    096692    102500102835    104669    121936    122586    154875156450    158902    161977    162821    165744175768    188695    198490    208145    221848235984    241283    252896    266379    268710270051    289160    302591    308073    316425336958    349449    354343    363200    363813393016    411395    411992    415451    419167420301    426513    433817    436377    494560517123    522734    525742    537297    543703544657    551313    564393    576684    580766581605    590083    592303    592490    602660628997    633654    639355    658275    683020751452    756300    756456    766395    796586797470    806991    813581    816422    818768833881    834142    853185    865145    870212876680    884405    888259    905168    915634921479    927873    937110    953021    956548961390    977475    988211    993430    994918

เลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัลๆละ 2,000 บาท876 700 969 314

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท65

รางวัลที่หนึ่งพิเศษ

กลุ่มที่ 1 ชุดที่ 29  หมายเลข 388881

กลุ่มที่ 2 ชุดที่ 62  หมายเลข 388881

ข่าวอื่นๆ