เวียนเทียนกลางน้ำที่กว๊านพะเยา แห่งเดียวในโลก!

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 17:02 น.
โดย......สายอรุณ ปินะดวง

ทุกวันพระสำคัญทางศาสนา ที่จังหวัดพะเยามีการจัดกิจกรรม “เวียนเทียนกลางกว๊านพะเยา” ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลก โดยการนั่งเรือพายเวียนเทียนรอบ “วัดติโลกอาราม” กว่า 50-100 ลำ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาร่วมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 300-500 คน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา ทางจังหวัดพะเยา มีแผนงานกำหนดการจัดกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา และที่สำคัญเป็นการทำให้ประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ภาพของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สวมเสื้อผ้าชุดขาวทั้งผู้หญิงและผู้ชายรอที่ท่าเรือหน้าวัดติโลกอาราม ที่ตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยา ทุกคนมีที่หมายเดียวกัน คือ ต้องการลงเรือพายเพื่อไปทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ท่ามกลางแสงแดดที่สาดส่องช่วงบ่าย(ยามนี้) ค่อนข้างร้อน แต่ก็กำลังจะอ่อนแรงลงเพราะเริ่มเย็นย่ำแล้ว แสงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาทางทิศตะวันตกทำให้ทุกคนที่รอเรือมาเทียบต่างใช้มือป้องหน้าไม่ให้ถูกแสงแดด จากนั้นบางส่วนเริ่มทยอยลงเรือกันแล้ว(หล่ะ)
 
นักท่องเที่ยวและชาวพุทธต่างนั่งในเรือพาย พนมมือไหว้ในมือมีดอกไม้ ธูป และเทียน ทำใจให้สงบ ระหว่างนั้นมือพายก็ค่อย ๆ ใช้แรงพายเรือไปเรื่อย ๆ เป็นทิวขบวน เริ่มจากท่าเรือริมกว๊านพะเยา
 
พ่อช่วงเวลาเริ่มค่ำแล้ว เรือพายลำแล้วลำเล่า ทยอยพรายตามกันเป็นทิวแถวไปตามแนวเสาไฟฟ้าที่ปักลงไปในกว๊านพะเยา จากท่าเรือจนถึงวัดติโลกอาราม เมื่อเรือถึงที่หมายแล้วต่างก็จอดรอเพื่อให้ถึงเวลาเวียนเทียนหัวค่ำ

วันวิสาขะ ตรงกับวันที่ 17 พ.ค.ของปีนี้เวลาประมาณ 17.00 น.ผวจ.พะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ รอพร้อมที่หน้าพระประธาน “หลวงพ่อศิลา” วัดติโลกอาราม รอจนกว่าแสงแดดที่สาดส่องจะผ่านพ้นลับขอบฟ้า จึงจะเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในวันพระสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่อไป
 
จากนั้นพอความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามา เรือทุกลำมีพุทธศาสนิกชนนั่งประจำเต็มทุกลำ ประมาณลำละ 15-20 คน เริ่มจุดเทียนส่งแสงสว่าง จุดธูป เพราะพบว่าควันธูปเริ่มลอยคุ้งไปทั่วแล้ว ดอกไม้หลากสีมองไม่เห็นแล้วในยามนี้
 
เสียงพระสงฆ์เริ่มประกอบพิธีกรรมสวดมนต์ตามลำดับขั้นตอน พุทธศาสนิกชนทุกคนพนมมือไหว้และอยู่ในอาการสงบ หลับตา จิตใจต้องตั้งมั่นใจการทำบุญด้วยความแน่วแน่ ขณะที่ทางด้านทิศตะวันตก ลำแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว เสียงสวดของพระสงฆ์ดังก้องไปทั่วกว๊านพะเยา
 
สิ้นเสียงสวดของพระสงฆ์ หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด ลงนั่งเรือพายนำหน้าเพื่อนำขบวนพุทธศาสนิกชนเริ่มเวียนเทียน จากนั้นริ้วขบวนเรือพายก็เริ่มเวียนเทียนไปรอบ ๆ วัดติโลกอาราม ขับเคลื่อนไปช้า ๆ แสงไฟจากเปลวเทียนส่องเป็นระนาบแนวเดียวกัน สว่างไปรอบวัด เป็นภาพที่หาดูได้เพียงที่เดียวเท่านั้น คือ ณ กว๊านพะเยา แห่งนี้...

 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผวจ.พะเยา บอกว่า “ประเพณีเวียนเทียนกลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันพระสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางจังหวัดได้จัดขึ้นมาหลายปีแล้ว ซึ่งจะเป็นการเวียนเทียนในวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา ซึ่งทุกครั้งเมื่อถึงวันสำคัญดังกล่าว จังหวัดพะเยาจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเวียนเทียนกลางกว๊านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อร่วมบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย นอกจากนี้ยัง และเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดด้วย
 
ปีนี้กิจกรรมในวันวิสาขบูชา เริ่มในเวลา 06.30 น. โดยการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนริมกว๊านพะเยา ตั้งแร่บริเวณท่าเรือหน้าวัดติโลกอารามจนถึงลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ช่วงกลางวันถึงเย็นมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นจากภูมิปัญญาของ 9 อำเภอ และนิทรรศการวันวิสาขบูชา จากนั้นเวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จะมีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามในกว๊านพะเยา โดยเรือพายไม่น้อยกว่า 50 ลำ และการแสดงภาคกลางคืน มีการแสดงแสง สี เสียง บนเวทีกลางน้ำในกว๊านพะเยา หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-887042”