ขอนแก่นทุบสถิติโลกเล่นคลื่นมนุษย์

วันที่ 15 เม.ย. 2554 เวลา 20:44 น.
กิจกรรมเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ที่ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น ทุบสถิติโลกอีกครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45,024คน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีผู้เข้าร่วม 42,652 คน

เมื่อเวลา 19.00 น. ได้มีการบันทึกสถิติโลกอย่างเป็นทางการ ในกิจกรรม "การเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา" หรือ Human waves NO AL ที่บริเวณ ถ.ข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 45,024คน ซึ่งมากกว่าปี 2553 ที่มีสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ 42,652 คน 

นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. กล่าวว่ากิจกรรมทำคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 ถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของประชาชนที่เล่นสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เริ่มจากการนั่งลงกับพื้นถนนข้าวเหนียว โดยคนกลุ่มแรกที่อยู่หัวถนนข้าวเหนียวจะทำคลื่นลูกแรกด้วยการชูมือกระโดดขึ้นแล้วรีบนั่งลง ส่งต่อให้คนถัดไปกระโดดขึ้นแล้วนั่งลง ทำต่อกันไปเรื่อยๆด้วยความพร้อมเพรียง มองดูไกลๆจะเหมือนคลื่นทะเลที่กำลังซัดเข้าหาฝั่ง เมื่อคลื่นถึงปลายถนนแล้วก็จะย้อนกลับมาที่หัวถนน ทำอย่างนี้กลับไปมาจำนวน 5 รอบ คนที่กระโดดแล้วนั่งลงก็จะรอดูว่าเมื่อไหร่คลื่นจะกลับมาถึงตัวเองอีก จะได้ชูมือกระโดดแล้วนั่งลงอีก ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้คนที่เข้าร่วมเกิดความตื่นเต้นและเร้าใจ สามารถสร้างสีสันให้ถนนข้าวเหนียวให้มีความโดดเด่น และสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

นายนิรุจน์กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสงกรานต์สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ที่ถนนข้าวเหนียว และเป็นความภูมิใจของคนขอนแก่นทุกคน ที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางสังคมที่คนนับหมื่นปฏิบัติตามกฎกติกา ไม่ดื่ม ไม่ขาย ไม่ทะเลาะวิวาท ถือว่าเป็นงานต้นแบบสงกรานต์ที่สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

ขณะที่ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวถนนข้าวเหนียว ปี 2554 จำนวน 300 คน พบว่า เหตุผลที่มาเล่นสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว คือ มีความปลอดภัย ร้อยละ 87.6 ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 81.3 และมีชื่อเสียงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ร้อยละ 80.4 สำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวประทับใจมากที่สุด คือ คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีการบันทึกสถิติโลก ร้อยละ 97.2 รองลงมาคือ ความหลากหลายของกิจกรรมฯ ร้อยละ 85.1 และรำวงย้อนยุค ร้อยละ 80.5 ตามลำดับ สำหรับคำแนะนำ คือ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลความปลอดภัยอย่างจริงจัง.

***บรรยากาศการเล่นคลื่นมนุษย์ที่ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น***