โคราชเร่งกำจัดยุงลายหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก35ราย

วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 10:52 น.
โคราชเร่งกำจัดยุงลายหลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก35ราย
นครราชสีมา- โคราช เร่งกำจัดยุงลาย หลังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 35 ราย ช่วง 15-18 พ.ค.65 คาดช่วงหน้าฝน-เปิดภาคเรียนพบป่วยเพิ่มขึ้นอีก

เขตสุขภาพที่ 9 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ปี 2565 ได้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ 9 ช่วงสัปดาห์ที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 82 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยสะสม 35 ราย,จังหวัดชัยภูมิ ป่วยสะสม 10 ราย , จังหวัดบุรีรัมย์ ป่วยสะสม 1 ราย และจังหวัดสุรินทร์ ป่วยสะสม 36 ราย ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดยังไม่มีผู้เสียชีวิต และกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยมากที่สุดคือ อายุ 10-14 ปี จึงขอแนะนำให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน และโรงเรียนทุกแห่ง ตามมาตรการ 3 เก็บ ได้แก่

1.เก็บบ้าน/โรงเรียน ให้สะอาดไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพัก

2.เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลายไปวางไข่

3.เก็บขยะภายในบริเวณบ้าน/โรงเรียนให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง BIG CLEANING DAY และป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดทั้งในบริเวณบ้านและโรงเรียน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้

หากประชาชนหรือบุตรหลาน มีอาการไข้สูงลอย ให้รับประทานยาลดไข้ และหากทานแล้วไข้ไม่ลด หรือไข้ลดแล้วกลับมาสูงอีก ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระบอกตา หรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัว แขน ขา ขอให้สันนิษฐานว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง โดยเฉพาะยาลดไข้ในกลุ่มแอสไพริน และไอบูโพรเฟน

นอกจากนี้ หากมีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้องร่วมด้วย อาจเป็นอาการป่วยร่วมระหว่างโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด 19 ซึ่งจะทำให้มีอาการทรุดหนักได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจวินิจฉัยแยกโรคให้ชัดเจน และรับการรักษาที่เหมาะสม จะช่วยลดความรุนแรงของการเสียชีวิตได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 .