คืนแรกนั่งดื่มได้ถึง5ทุ่ม ส่องวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ส่วนใหญ่ร่วมมือดี

วันที่ 25 ม.ค. 2565 เวลา 09:09 น.
คืนแรกนั่งดื่มได้ถึง5ทุ่ม ส่องวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ส่วนใหญ่ร่วมมือดี
พัทยา- คืนแรกเปิดนั่งดื่มสุราได้ถึง5ทุ่ม สถานบันเทิงวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี มีแค่บางร้านดื้อแพ่ง!

กรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (The Blue Zone) เพื่อป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยให้ร้านอาหารที่เปิดบริการต้องเป็นไปตามาตรฐานของ SHA + และเปิดให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 23.00 น.

เมื่อเวลา 23.00น.คืนวันที่ 24ม.ค.65 ที่โครงการถนนคนเดิน วอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ซอยบัวขาว เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ให้ควมร่วมมือดี นักท่องเที่ยวทยอยออกจากร้านแต่ก็ยังคงมีบางร้านที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกวดขันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน