เมืองพัทยาพร้อมรับนักท่องเที่ยว 2 รูปแบบ Test&Go-Sand Box

วันที่ 22 ม.ค. 2565 เวลา 19:01 น.
เมืองพัทยาพร้อมรับนักท่องเที่ยว 2 รูปแบบ Test&Go-Sand Box
พัทยา-“สนธยา” ตอบรับรัฐประกาศเมืองพัทยาเปิดรับนักท่องเที่ยว 2 รูปแบบ Test&Go และ Sand Box ส่งผลดีท่องเที่ยวฟื้นตัว

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจากกรณีที่ ศบค.ประกาศให้เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อยู่ในพื้นที่ Blue Zone นำร่องการท่องเที่ยว สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งระบบ Test&Go และ Sand Box ถือเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ร่วมกับภาคธุรกิจดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าแล้วและก็มีการผลักดันแผนให้เปิดพื้นที่แบบ Sand Box โดยมีการกำหนดมาตรการหรือข้อบังคับในลักษณะ SOP (Standard Operating Procedure) หรือข้อกำหนดในการประกอบการ และนำเสนอผ่านคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด จากนั้นจึงส่งต่อไปยังคณะกรรมการของการท่องเที่ยว และ ศบค ชุดเล็กและศบค ชุดใหญ่ตามลำดับกระทั่งมีประกาศใช้ สำหรับในส่วนของเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ Sand Box ของจังหวัดชลบุรีได้มีการกำหนดเขตพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน ประกอบไปด้วย อำเภอศรีราชา เกาะสีชัง บางละมุง สัตหีบ ในเฉพาะ ตำบลบางเสร่ และนาจอมเทียน ที่จะเป็นพื้นที่ Sand Box นำร่องด้านการท่องเที่ยว

ขณะที่มาตรการสำคัญในการท่องเที่ยวในพื้นที่ Sand Box จะมีการควบคุมติดตามนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยนักท่องเที่ยวต้องผ่านการลงทะเบียนใน “แอพพลิเคชั่นหมอชนะ” พร้อมมี SHA+ Managerหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ หรือของภาคโรงแรมซึ่งจะมีมาตราออกมาที่ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ เรื่องนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของทางภาคธุรกิจท่องเที่ยว เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่ Sand Box จะมีเพียงจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และ เกาะสมุย เกาะพงัน ที่จังหวัดสุราษฏ์ธานีแต่การประกาศใหม่นี้จะรวมเอาพื้นที่ของ เกาะช้าง จังหวัดตราด และ ชลบุรี เมืองพัทยา ด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสกว้างมากขึ้นหลังจากเป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ใต้โครงการทั้ง 2 รูปแบบ คือ Sand Box และ Test&Go

ก่อนหน้านี้เมืองพัทยาเคยเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Test&Go มาก่อน กระทั่งเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด สายพันธุ์โอไมครอน จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างประสบการณ์มาแล้ว ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสครั้งใหม่ก็จะทำให้เมืองพัทยามีการฟื้นตัวทางภาคเศรษฐกิจกลับมา และจะได้มีการกระจายรายได้ออกไปในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มากขึ้นแน่นอน

ขณะที่ในส่วนสถานบันเทิงที่ได้มีการประกาศว่าสามารถขออนุญาตได้แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัดนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการให้บริการใหม่ รวม ทั้งต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA+ หรือ COVID Free Setting รวมไปถึงมาตรการตามข้อกำหนดของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจ ATK พนักงานและผู้ใช้บริการ ซึ่งแต่เดิมกรณีนี้รัฐได้อนุญาตให้ขอได้ถึงวันที่ 14 มกราคม แต่ปัจจุบันมีการผ่อนคลายให้เลื่อนระยะเวลาการขออนุญาตต่อออกไปอีก เพื่อให้ผู้ประ กอบการมีเวลาในการแก้ไข ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นรูปแบบของร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อที่จะสามารถให้ประกอบการได้ ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาดีขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมที่เคร่งครัด