มอบรายได้สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์เพื่อสาธารณกุศล

วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 20:45 น.
มอบรายได้สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์เพื่อสาธารณกุศล
ปทุมธานี-ปทุมธานี-นำรายได้สร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์พร้อมวัตถุมงคลมูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) และปรับปรุงห้องผู้ป่วย รพ.ปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) สาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม จ.ปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้นำรายได้จาการสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่นปลอดภัย โดยถวายเงินสดจำนวน 300,000บาท และเหรียญ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม (พระราชมงคลวัชราจารย์) กับวัตถุมงคลอื่น ๆ มูลค่า 300,000บาท รวมทั้งสิ้น 600,000บาท ให้กับพระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นผู้รับมอบเพื่อมอบให้กับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อร่วมสมทบทุน บูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

จากนั้นร่วมเดินทางไปมอบเงิน สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นเงินสด จำนวน 100,000.บาท โดยมี นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เป็นผู้รับมอบและเดินทางไปมอบเงิน สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นเงินสด จำนวน 100,000 บาท โดยมี นพ.สราวุธ ธนะเสวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เป็นผู้รับมอบ และนำรายได้ส่วนที่เหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี และเป็นทุนสนับสนุนการใช้จ่ายในกิจการสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ได้มอบเงินรายได้จาการสร้างวัตถุมงคล หลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่นปลอดภัย จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน สร้างเมรุ และศาสนสถานวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) จ.นครสวรรค์ พร้อมกันนี้ยังมอบเหรียญหลวงพ่อพัฒน์รุ่นปลอดภัย และผ้ายันต์รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่นปลอดภัย มูลค่า 100,000 บาท โดยมี พระราชมงคลวัชราจารย์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วนเป็นผู้รับมอบ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2565

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่า อำเภอเมืองปทุมธานีและคณะกรรมการ ได้จัดสร้างเหรียญพระราชมงคลวัชราจารย์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะ และรุ่น ปลอดภัย ซึ่งได้รับอนุญาตจากวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) โดยมีวัตถุประสงค์นำรายได้สมทบทุน บูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของ วัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และนำรายได้สมทบทุน สร้างเมรุ และศาสนสถานวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) นำรายได้ สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญบุรี นำรายได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี และเป็นทุนสนับสนุนใช้จ่าย ในกิจการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขณะนี้ได้ทำตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ การจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา พร้อมกับผู้ที่เคารพนับถือในพระเดช พระคุณ ของหลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม จะได้มีเหรียญที่ระลึกดังกล่าวไว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป