ชาวไร่ห้วยแถลง เลิกเผาอ้อย! แก้ฝุ่น PM 2.5

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 20:01 น.
ชาวไร่ห้วยแถลง เลิกเผาอ้อย! แก้ฝุ่น PM 2.5
นครราชสีมา- แก้ฝุ่น PM 2.5 ชาวไร่อ้อยห้วยแถลง เลิกเผาหันมาตัดอ้อยสดส่งโรงงาน แก้ฝุ่น PM 2.5 แถมได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหลายรายในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้หันมาตัดอ้อยสดส่งขายให้กับโรงงาน ภายหลังจากทางภาครัฐได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ปรับเปลี่ยนจากการเผาใบอ้อยก่อนทำการตัด ให้มาตัดอ้อยโดยการสางใบอ้อยออกหรือที่เรียกกันว่า “ตัดอ้อยสด” เพราะจะให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้หรืออ้อยเผา พร้อมกับคาดโทษคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน ให้ตรวจสอบอ้อยเข้าหีบว่า เป็นอ้อยสดหรืออ้อยไฟไหม้ โดยหากมีอ้อยไฟไหม้แม้เพียงลำเดียว ให้ถือว่า เป็นอ้อยไฟไหม้ทั้งคันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

เกษตรกรชาวไร่อ้อย รายหนึ่ง เปิดเผยว่า “อ้อยสดจะมีน้ำหนักมาก ค่าความหวานสูง ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของโรงงาน และยังได้ใช้ประโยชน์จากใบอ้อยที่เหลือ ดูดซับความชื้นคลุมหน้าดิน เกิดการย่อยสลายเป็นสารอาหารให้แก่ดิน เมื่อไถกลบจะเป็นปุ๋ยอย่างดี เป็นการเตรียมแปลงปลูกสำหรับใช้ในฤดูกาลถัดไป ซึ่งที่ผ่านมา ได้ใช้วิธีการนี้เสริมธาตุอาหารให้ดินมาโดยตลอด ส่งผลให้ผลผลิตดี ต้นอ้อยมีน้ำหนักมาก ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยทีละมาก ๆ ช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี แถมยังช่วยแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ทางภาครัฐได้มีคำสั่งห้ามเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกจับกุมดำเนินคดีถ้าหากมีการเผาก่อนทำการตัดอ้อย รวมถึง มีการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสด เป็นการจูงใจให้เกษตรกรหันมาตัดอ้อยสดกันมากขึ้น จึงเห็นได้ว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 หรือฝุ่นละอองจากการเผาใบอ้อย ที่เรียกว่า”หิมะดำ”ในพื้นที่ ลดน้อยลงจนแทบจะไม่มีเหลือ ซึ่งอยากรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยช่วยกันลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อไม่ให้ชาวไร่อ้อยต้องตกเป็นจำเลยของสังคมในปัญหาเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5”